Sylvia Calvo i Joan Pera parlen de la importància de passar d'una economia lineal a una economia circular perquè els processos productius siguin més sostenibles.