Valoració de PIMEC sobre l’IPC de setembre de 2015

Barcelona, 14 d’octubre de 2015. La inflació espanyola del mes de setembre disminueix tres dècimes respecte al mes anterior i deixa la variació interanual de l’IPC en el -0,9%, cinc dècimes per sota de la d’agost. Per la seva banda, l’IPCA (harmonitzat) disminueix sis dècimes, fins al -1,1%, i s’allunya de la del conjunt de la Unió Monetària (-0,1%). Per la seva incidència, destaquen els augments en termes interanuals dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques (1,8%), de les begudes alcohòliques i tabac (1,3%), de l’ensenyament (1,1%) i de l’hoteleria i restauració (0,9%), i la disminució del transport (-6,4%), de l’habitatge (-4,4%) i de les comunicacions (-0,6%). D’altra banda, la inflació subjacent augmenta una dècima en relació a l’agost i se situa en el 0,8% interanual.

Pel que fa a l’evolució del nivell de preus a impostos constants, al setembre se situa en el -0,9% en termes interanuals, igual que l’índex general.

A Catalunya, els preus al consum disminueixen quatre dècimes en relació a l’agost, el que situa la variació interanual en el -0,5%, quatre dècimes per sobre la del conjunt d’Espanya. A Catalunya els preus han augmentat més en alimentació i begudes no alcohòliques, en hotels, cafès i restaurants, ensenyament i oci i cultura, i s’han reduït més en l’habitatge i transport. Han augmentat menys en begudes alcohòliques i tabac, i medicina.

Territorialment, Barcelona, amb una disminució de quatre dècimes dels preus en relació al mes anterior, se situa amb una taxa interanual del -0,3%, la més alta de l’Estat. Girona, amb una reducció de quatre dècimes en relació a l’agost, situa la seva taxa d’interanual en el -0,9%. Lleida, amb una disminució de tres dècimes en relació a l’agost, situa la seva taxa interanual en el -1,0%. Finalment, a Tarragona, els preus es redueixen sis dècimes respecte a l’agost i situen la seva variació interanual en el -1,1%.

  • PIMEC considera que les dades d’inflació són positives perquè la caiguda dels preus respon bàsicament a l’evolució dels carburants, mentre que els indicis de recuperació es plasmen amb el creixement dels preus descomptant l’efecte dels carburants.

La patronal destaca que l’índex harmonitzat espanyol segueix indicant una millora de competitivitat respecte als països de la Unió Monetària però alerta del sistemàtic major creixement dels preus a Catalunya en relació amb el conjunt de l’Estat.