Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de maig de 2015

L’atur registrat al maig de 2015 s’ha reduït en 117.985 persones al conjunt d’Espanya, un -2,72% respecte a l’abril, per situar-se en la xifra de 4.215.031 aturats. En termes interanuals, l’atur disminueix en 357.354 persones. A Catalunya, el nombre d’aturats disminueix en 21.075 persones respecte a l’abril (-3,81%), la qual cosa situa els inscrits als registres dels Serveis Públics d’Ocupació en 531.899 persones, xifra un -10,20% més petita que fa un any. L’afiliació a la Seguretat Social segueix creixent en termes interanuals.

Barcelona, 2 de juny de 2015. L’atur registrat al maig de 2015 s’ha reduït en 117.985 persones al conjunt d’Espanya, un -2,72% respecte a l’abril, per situar-se en la xifra de 4.215.031 aturats. En termes interanuals, l’atur disminueix en 357.354 persones, el que suposa una reducció del -7,82%.

A Catalunya, el nombre d’aturats disminueix en 21.075 persones respecte a l’abril (-3,81%), la qual cosa situa els inscrits als registres dels Serveis Públics d’Ocupació en 531.899persones, xifra un -10,20% més petita que fa un any. En termes intermensuals, l’atur al maig es redueix a totes les províncies catalanes i a tots els sectors. En relació a un any enrere, disminueix al primari, a la indústria, a la construcció i als serveis, i augmenta als sense ocupació anterior.

En termes interanuals, l’atur disminueix en totes les demarcacions catalanes. La de Barcelona és la que enregistra la major reducció (-10,42%), seguida de Tarragona (-9,83%), Girona         (-9,69%) i Lleida (-8,59%). A Barcelona, l’atur disminueix en 46.157 persones, resultat de la disminució als serveis (-24.262 persones), en la construcció (-12.247 persones), en la indústria (-9.907 persones) i al primari (-181 persones) i l’increment registrat al sense ocupació anterior (440 persones). A la demarcació de Girona, el nombre de persones aturades es redueix en 5.098 en relació a un any enrere, com a conseqüència de les reduccions registrades als serveis (-2.486 persones), a la construcció (-1.750 persones), a la indústria (-994 persones) i dels increments registrats als sense ocupació anterior (111 persones) i del primari (21 persones). Pel que fa a la demarcació de Lleida, l’atur disminueix en 2.442 persones, com a conseqüència de la disminució a la construcció (-1.059 persones), als serveis (-842 persones), a la indústria (-559 persones) i a l’agricultura (-71 persones), i de l’augment en els sense ocupació anterior (89 persones). Finalment, a la demarcació de Tarragona el nombre d’aturats es redueix en 6.708 persones, resultat de les reduccions als serveis (-2.907 persones), a la construcció (-2.456 persones), a la indústria (-1.252 persones) i al primari (-227 persones), i de l’augment als sense ocupació anterior (134 persones).

En sintonia amb l’evolució del nombre de d’aturats registrats els afiliats a la Seguretat Social a Espanya han crescut en un any en 592.937 persones (+3,57% respecte al maig de 2014) i en 108.711 a Catalunya (+3,69% respecte al maig de 2014).

PIMEC valora de forma positiva l’evolució de les dades d’atur registrat. S’observa la reducció de persones aturades més gran en un mes de maig i continua la tendència a la baixa del nombre d’aturats en termes interanuals, amb importants millores en el sector industrial.

Complementant aquestes dades, també cal valorar positivament l’increment d’afiliats a la seguretat social, tant pel que fa al règim general com en relació al conjunt del sistema.

La patronal, que ja ve observant aquesta bona tendència entre les pimes, espera que la millora del mercat de treball es mantingui.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.