Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de febrer de 2015

Barcelona, 3 de març de 2015. L’atur registrat al febrer de 2015 s’ha reduït en 13.538 persones al conjunt d’Espanya, un -0,30% respecte al gener, per situar-se en la xifra de 4.512.153 aturats. En termes interanuals, l’atur disminueix en 300.333 persones, el que suposa una reducció del -6,24%.

A Catalunya, el nombre d’aturats disminueix en 1.645 persones respecte al gener (-0,28%), la qual cosa situa els inscrits als registres dels Serveis Públics d’Ocupació en 581.124persones, xifra un -7,70% més petita que fa un any. En termes intermensuals, l’atur al febrer augmenta a Lleida i es redueix a la resta de províncies catalanes. Per sectors, es redueix a la construcció, la indústria i als serveis, i augmenta al primari i als sense ocupació anterior, mentre que respecte a un any enrere disminueix a la indústria, a la construcció i als serveis, i augmenta al sector primari i als sense ocupació anterior.

En termes interanuals, l’atur disminueix en totes les demarcacions catalanes. La de Barcelona és la que enregistra la major reducció (-8,27%), seguida de Tarragona (-6,57%), Girona            (-6,49%) i Lleida (-4,23%). A Barcelona, l’atur disminueix en 38.379 persones, resultat de l’increment en el primari (277 persones) i en els sense ocupació anterior (1.233 persones), i de la disminució als serveis (-18.362 persones), a la construcció (-11.911 persones) i a la indústria (-9.616 persones). A la demarcació de Girona, el nombre de persones aturades es redueix en 3.848 en relació a un any enrere, com a conseqüència dels increments registrats a l’agricultura (184 persones) i als sense ocupació anterior (354 persones), i de les reduccions a la construcció (-1.811 persones), als serveis (-1.631 persones) i a la indústria (-944 persones). Pel que fa a la demarcació de Lleida, l’atur disminueix en 1.319 persones, com a conseqüència de la disminució a la construcció (-1.028 persones), als serveis (-334 persones) i a la indústria (-643 persones), i de l’augment en l’agricultura (530 persones) i als sense ocupació anterior (156 persones). Finalment, a la demarcació de Tarragona el nombre d’aturats es redueix en 4.916 persones, resultat de l’augment a l’agricultura (169 persones) i als sense ocupació anterior (549 persones), i de les reduccions a la indústria (-1.381 persones), als serveis (-1.840 persones) i a la construcció (-2.413 persones).

En sintonia amb l’evolució anterior, els afiliats a la Seguretat Social a Espanya han crescut en un any en 459.918 persones (+2,84% respecte a febrer de 2014) i en 93.640 a Catalunya (+3,27% respecte a febrer de 2014).

PIMEC valora de forma positiva l’evolució de les dades d’atur registrat. S’observa la disminució més gran del nombre de persones aturades en un mes de febrer i continua la tendència a la baixa del nombre d’aturats en termes interanuals, amb importants millores en el sector industrial. Complementant aquestes dades, també cal valorar positivament l’increment d’afiliats a la seguretat social, tant en termes interanuals com intermensuals i tant pel que fa al règim general (treballadors per compte aliè), com en relació al conjunt del sistema.

A partir d’aquestes dades i d’altres que generen confiança, PIMEC apunta que aquesta tendència pot continuar els propers mesos. 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.