Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes d’octubre de 2015

L’atur registrat a l’octubre de 2015 s’ha incrementat en 82.327 persones al conjunt d’Espanya, un 2,01% respecte al setembre, per situar-se en la xifra de 4.176.369 aturats. En termes interanuals, l’atur disminueix en 350.435 persones. A Catalunya, el nombre d’aturats augmenta en 10.341 persones respecte al setembre (2,02%), la qual cosa situa els inscrits als registres dels Serveis Públics d’Ocupació en 523.528 persones, xifra un -10,83% més petita que fa un any. L’afiliació a la Seguretat Social segueix creixent en termes interanuals.

Barcelona, 3 de novembre de 2015. L’atur registrat a l’octubre de 2015 s’ha incrementat en 82.327 persones al conjunt d’Espanya, un 2,01% respecte al setembre, per situar-se en la xifra de 4.176.369 aturats. En termes interanuals, l’atur disminueix en 350.435 persones, el que suposa una reducció del -7,74%.

A Catalunya, el nombre d’aturats augmenta en 10.341 persones respecte al setembre (2,02%), la qual cosa situa els inscrits als registres dels Serveis Públics d’Ocupació en 523.528persones, xifra un -10,83% més petita que fa un any. En termes intermensuals, l’atur a  l’octubre s’incrementa a les quatre províncies catalanes. Sectorialment augmenta al primari, a la indústria, als serveis i als sense ocupació anterior, i disminueix a la construcció. En relació a un any enrere, disminueix a tots els sectors.

En termes interanuals, l’atur disminueix en totes les demarcacions catalanes. La de Girona és la que enregistra la reducció més gran (-11,56%), seguida de Barcelona (-11,01%), Tarragona (-9,98%) i Lleida (-8,77%). A Barcelona, l’atur disminueix en 47.856 persones, resultat de la disminució al primari (-235 persones), a la indústria (-10.073 persones), a la construcció (-10.113 persones), als serveis (-26.456 persones), i al sense ocupació anterior (-979 persones). A la demarcació de Girona, l’atur disminueix en 6.362 persones, resultat de la disminució al primari (-176 persones), a la indústria (-1.226 persones), a la construcció (-1.486 persones), als serveis (-3.291 persones), i al sense ocupació anterior (-183 persones). A Lleida, l’atur disminueix en 2.569 persones, resultat de la disminució al primari (-447 persones), a la indústria (-451 persones), a la construcció (-652 persones), als serveis (-950 persones), i al sense ocupació anterior (-69 persones). A la demarcació de Tarragona, l’atur disminueix en 6.818 persones, resultat de la disminució al primari (-225 persones), a la indústria (-1.094 persones), a la construcció (-2.064 persones), als serveis (-3.331 persones), i al sense ocupació anterior (-104 persones).

En sintonia amb l’evolució del nombre d’aturats registrats, els afiliats a la Seguretat Social a Espanya han crescut en un any en 530.947 persones (+3,2% respecte a l’octubre de 2014) i en 105.101 a Catalunya (+3,6% respecte a l’octubre de 2014).

PIMEC valora de forma positiva l’evolució de les dades d’atur registrat en relació a un any enrere, observant-se una reducció en el nombre de persones aturades en tots els sectors i demarcacions catalanes. Evolució acompanyada d’increments en l’afiliació.

L’increment intermensual, present a la majoria de sectors, es deu especialment als serveis, pel seu component més estacional, mentre que la indústria, tot i presentar un lleuger increment, es manté en nivells pràcticament inalterats respecte al mes anterior. A més a més, especialment a la indústria, es manté una bona tendència en termes interanuals, signe de la millora de la situació econòmica.

La patronal considera que cal tenir en compte que malgrat la millora generalitzada de l’atur en termes interanuals, el col·lectiu d’aturats de llarga durada i sense ocupació anterior és el que presenta una millora menys pronunciada. Per això insta a establir incentius i mesures que ajudin a l’ocupació d’aquests col·lectius.