PIMEC valora molt positivament la Llei de formació i qualificació professional i apunta alguns elements claus per al seu desplegament

Barcelona, 5 de juny de 2015. El Parlament de Catalunya va aprovar ahir el projecte de Llei de formació i qualificació professional, que ha de suposar un impuls definitiu per a la construcció i desplegament, qualitatiu i quantitatiu, de la formació professional a Catalunya. PIMEC, que ha participat activament en el redactat del projecte, es felicita perquè Catalunya disposarà d’una norma amb rang de llei que situï la formació professional en el lloc que li pertoca en tant que “pedrera natural de les futures persones treballadores i també dels empresaris i empresàries.

La patronal considera que la llei estableix uns fonaments ben sòlids (orientació, oferta, detecció de necessitats, acreditació de competències, avaluació) el desplegament dels quals suposarà, per a tot el sistema, el gran salt qualitatiu i quantitatiu que requerirà el nostre mercat de treball més immediat.

PIMEC assenyala que aquesta és una llei estratègica que ha de permetre el millor ajustament entre l’oferta i la demanda de treball, ja que implementa un instrument comú de detecció de necessitats que actuarà sobre la planificació del conjunt del sistema (formació professional inicial i formació per a l’ocupació).  

Amb tot, la llei deixa marge suficient, com era d’esperar en una iniciativa d’aquesta transcendència, perquè es puguin acabar de concretar algunes qüestions que PIMEC entén com a elements clau:

  • Adscripció de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, que ha de garantir la seva actuació per tal de poder desenvolupar les seves funcions sobre tot el sistema d’una forma integradora.
  • Composició de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional,que ha garantir la seva missió com a màxim òrgan rector de planificació estratègica i avaluació, tot tenint en compte el paper estratègic que la normativa vigent atorga als agents socials.
  • El disseny i implementació d’un model de pràctiques i aprenentatge (dual) que afavoreixi la participació de les pimes i acosti la formació professional a les diferents necessitats.

La vinculació entre el Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya i el sistema de formació i qualificació professional, que no es podrà fer només a través dels consells territorials del primer.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.