PIMEC i el Tribunal Arbitral de Barcelona impulsen la cultura arbitral per ajudar les pimes a resoldre els seus conflictes

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) i PIMEC uneixen esforços signant un conveni de col·laboració per tal de difondre la resolució alternativa de conflictes mitjançant mètodes extrajudicials. PIMEC posarà a disposició dels seus associats un programa de difusió i resolució de dubtes en la utilització de mitjans alternatius per la resolució de conflictes en especial el procediment arbitral abreujat (fast-track) per conflictes de baixa quantia especialment dirigit a pimes que ja venia desenvolupant el TAB. Les petites i mitjanes empreses associades a PIMEC passaran a comptar amb un mètode senzill i ràpid amb poques necessitats de temps i de recursos per superar els seus conflictes i créixer.

Barcelona, 25 de juny de 2015. PIMEC i el Tribunal Arbitral de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per promoure els beneficis de l’arbitratge entre els associats de la patronal i treballar així de forma conjunta per ajudar les pimes a millorar els seus recursos per la sortida de la crisi. Ambdues entitats també s’han compromès a desenvolupar conjuntament un sistema de dos nivells per resoldre els conflictes empresarials. En concret, les pimes associades a PIMEC podran resoldre els seus conflictes amb sistemes alternatius als procediments de la justícia ordinària tenint en consideració els mencionats dos nivells: en primer lloc, intentar una mediació o conciliació entre les parts i, en el cas de que les parts no aportin una solució, posar en marxa un procés arbitral.

Segons ve observant el Tribunal Arbitral de Barcelona i PIMEC, un significatiu nombre de conflictes no són resolts per les pimes per la inversió de temps i recursos financers que representa, cosa de la que en poden resultar més endavant ineficiències o afectacions a la bona marxa dels negocis i per això ha treballat darrerament per oferir a les pimes un procés de resolució de conflictes societaris i mercantils ràpid, eficient, amb oportunitats d’arribar voluntàriament a acords i econòmic a la vegada, denominat arbitratge fast-track.

Sobre PIMEC

PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. Representa totes les pimes de Catalunya i compta amb socis individuals i amb més de 300 socis col·lectius, com gremis i associacions empresarials. PIMEC, una organització econòmicament independent, representa un model de patronal nou que, a través del seu suport a les micro, petites i mitjanes empreses, vol fer una contribució al país, que és el seu principal paper com a agent social i econòmic de Catalunya.

La seva vocació és defensar i representar els interessos de les pimes i els autònoms i per fer-ho la patronal és present en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració autonòmica, de l’Estat i d’Europa, en els quals la nostra tasca pugui servir per fer que la pime sigui competitiva i compti amb els recursos que li calen per continuar sent el motor de l’economia.  www.pimec.org

Sobre el Tribunal Arbitral de Barcelona

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) es va fundar formalment el 1989 en el marc de les previsions de la Llei de l’Arbitratge de 1988 malgrat que durant les discussions parlamentàries de la mencionada llei un grup de juristes ja va prendre la decisió de fundar-lo amb la intenció específica d’intervenir activament prestant serveis mitjançant l’arbitratge o qualsevol altre mètode alternatiu de resolució de conflictes. Aquesta iniciativa va ser recolzada inicialment per institucions com el Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el mateix Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Col·legi de Notaris de Catalunya. El juny de 2009 s’hi va sumar el Deganat Autonòmic de Registradors Mercantils i de la Propietat de Catalunya i el 2012 s’hi va incorporar també l’Associació Intercol·legial de Catalunya.

El TAB va néixer i subsisteix amb el propòsit de servir a la Societat, facilitant que professionals o persones naturals de reconeguda integritat i capacitat així com prestigi i notable carrera professional que tinguin responsabilitat per dedicar-s’hi, puguin entendre els conflictes, les seves raons i l’àmbit en el qual s’han desenvolupat i intervenir en la seva resolució, entenent la pau social com a valor suprem. Cal destacar com a
element de gran importància que un laude arbitral té el mateix efecte que una sentència judicial final.  www.tab.es

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.