PIMEC se suma a la línia de finançament per al creixement empresarial de l’ICF i Caixa d'Enginyers

Els fons els aporta IFEM, la filial de l’entitat financera pública catalana, i compten amb el cofinançament del FEDER. Caixa d’Enginyers distribueix els préstecs i l’ICF assumeix el 70% del risc creditici de cada operació. PIMEC canalitzarà la línia a través de la seva xarxa de consultors financers

Barcelona, 2 de novembre de 2015. PIMEC se suma a la línia de préstecs per a pimes que han posat en marxa l’Institut Català de Finances (ICF), a través de la seva societat filial IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores), i Caixa d’Enginyers.

Aquesta línia de finançament anomenada IFEM Creixement, està dotada amb 30 milions d’euros, per a finançar projectes d’inversió i/o necessitats de circulant.

A partir d’ara, PIMEC també canalitzarà la nova línia IFEM Creixement a través de la seva xarxa de consultors per poder informar i donar accés a les pimes que es troben en una situació de creixement. La patronal vol donar resposta a totes les necessitat del col·lectiu que representa per impulsar el creixement de les pimes i potenciar la seva competitivitat.

Els fons els aporta lFEM i compten amb el cofinançament de fons estructurals europeus (FEDER), gestionats per IFEM, en el marc del programa JEREMIE a Catalunya. Aquesta filial de l’ICF destina aquests fons al creixement de micro, petites i mitjanes empreses.

Caixa d’Enginyers distribueix els préstecs en exclusiva. L’ICF, a través d’IFEM, assumeix una part del risc creditici de l’operació (70%) per tal de facilitar l’accés al finançament a les pimes. Les garanties per al finançament es determinen en funció de cada projecte.

Per a projectes d’inversió, els préstecs són entre 0,5 i 2,5 milions d’euros, amb un termini d’amortització de fins a 10 anys, amb la possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosos. Per a necessitats de circulant els préstecs són entre 0,5 i 2 milions d’euros, amb un termini d’amortització de fins a 5 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència inclòs. En ambdós casos els préstecs tenen un tipus d’interès euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 1,25%, amb una comissió d’obertura del 0,5%.

Les pimes interessades en aquest finançament poden adreçar-se a PIMEC i a qualsevol de les oficines de Caixa d’Enginyers. El termini per presentar sol•licituds finalitza el 15 de desembre del 2015.

Caixa d’Enginyers

El Grup Caixa d’Enginyers és un grup cooperatiu de crèdit i serveis financers i asseguradors especialitzat en l’atenció a comunitats professionals i empreses, que aposta per un model propi d’entitat bancària basat en l’atenció personalitzada, el rigor i la transparència en la gestió i compromís amb la societat.

L’Entitat compta amb una xarxa de 24 oficines a Espanya (9 a Barcelona, 3 a Madrid, 2 a Sevilla i una a Girona, València, Saragossa, Alacant, Sant Cugat del Vallès, Lleida, Palma de Mallorca, Màlaga, Tarragona i Bilbao).

ICF

L'Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera pública, fundada l'any 1985, propietat de la Generalitat de Catalunya. La missió de l'ICF és impulsar i facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya, per tal de contribuir al creixement de l'economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat.

L'ICF ofereix a les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l'activitat de préstecs i avals i en l'activitat de capital risc.

PIMEC

PIMEC és organització empresarial més representativa de Catalunya, representa i defensa els interessos i els valors de la pime i els autònoms davant de les administracions, la resta d’agents socials i la societat en general, i contribuïm activament al seu creixement i la seva competitivitat.

A més a més, ofereix a les pimes i autònoms tots els serveis i eines per ajudar-los a créixer, ser més forts i competitius en un mercat global i sense fronteres.

Per a més informació, adreça't a:

Departament de Consultoria Estratègica i Finançament

Maria Josep Contreras

mcontreras@pimec.org

Tel: 93 496 45 00