PIMEC reclama que la nova llei de contractes del sector públic sigui més ambiciosa i concreta per afavorir la participació de les pimes a la contractació pública

PIMEC i les seves associacions sectorials més vinculades amb la contractació pública han avaluat l’avantprojecte de llei de contractes del sector públic presentat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Les entitats consideren que l’avantprojecte manifesta bones intencions, però que està mancat de mesures concretes per prioritzar l’adjudicació en lots, fer complir els terminis legals de cobrament, permetre el pagament directe als subcontractistes i afavorir els proveïdors de proximitat. PIMEC constata fortes pressions per part de la patronal espanyola CEOE per modificar l’avantprojecte en contra dels interessos de les pimes. 

Barcelona, 7 de juliol del 2015. PIMEC ha aplegat en diverses reunions de treball les associacions i els gremis socis de la patronal més representatius en la contractació pública, per tal de comentar, estudiar i valorar l’avantprojecte de llei de contractes del sector públic que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha presentat a exposició pública.

En concret, les entitats que han participat als debats són l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES), l’Associació Catalana d’Empreses de Neteja (ASCEN), l’Associació Catalana d'Empreses Constructores d'Obra Pública (constCAT), el Gremi d’Àrids de Catalunya i l’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya (ASINCA).

Les entitats valoren positivament l’esperit de l’avantprojecte de llei, que transposa una directiva europea per fomentar la participació de les pimes a la contractació pública. Tal com es reclama des d’Europa amb les Small Business Act, cal que la participació de les pimes a la contractació pública s’aproximi al seu paper dins l’economia, fet que fins ara no s’ha produït. Malgrat les bones intencions, les entitats reclamen la màxima concreció i ambició a la llei en el seu articulat, per tal d’evitar ambigüitats que acaben perjudicant les pimes i provocant litigis als tribunals.

En primer lloc, l’avantprojecte de llei no acaba de consagrar la divisió dels contractes en lots per tal d’afavorir les pimes, i permet en canvi ofertes integradores en diferents serveis que requereixen especialització, de manera que aquest tipus d'ofertes no tindran la qualitat dels serveis licitats individualment. Per altra banda, no especifica en quins casos els acords marc són abusius o restringeixen la competència.

Tampoc s’estableixen regles clares i estrictes de facturació, recepció d’obres/serveis i pagament als proveïdors per part de les administracions. No queda garantit, doncs, que es pagui l’obra o servei al proveïdor en els terminis legals, ja que sovint l’administració en rebutja la recepció o la facturació, una mala pràctica que no elimina l’avantprojecte de llei.

També es continua admetent la pràctica del confirming, sempre que no sigui “abusiva”; un concepte que no es defineix en cap moment i afavorirà la litigiositat. Alhora, els subcontractats no queden facultats per cobrar directament de l’administració quan el contractista principal no els hagi pagat. Aquest és, però, un element clau que permet la Directiva europea i que els estats membres amb més incompliments, com Espanya, haurien d’aplicar.

Altres qüestions analitzades per les entitats i que no es recullen a l’avantprojecte incideixen en la possibilitat que les empreses en concurs puguin seguir optant a contractes públics o que s’estableixin criteris de territorialitat i proximitat en els plecs dels concursos per tal d’afavorir les pimes locals.

En general, es reclama que la futura llei sigui molt clara i concreta, amb una aplicació transparent i sense dubtes, que permeti eliminar la important litigiositat entre administracions públiques i contractistes dels darrers anys. Experiències com l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública a la Generalitat de Catalunya poden ser un bon referent a nivell espanyol.

PIMEC ha constatat a les darreres setmanes importants pressions per part de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) per tal de restringir encara més l’abast de l’avantprojecte de llei i eliminar-ne les referències i clàusules favorables a les pimes. PIMEC lamenta aquesta actitud de la patronal espanyola, que en principi hauria de representar els interessos de tots els empresaris espanyols, grans i petits, però que en aquest cas només sembla defensar les prerrogatives d’unes poques grans empreses constructores i de serveis.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.