PIMEC rebutja el projecte de Reial Decret Llei perquè penalitza l’autoconsum

Valoració del projecte de Reial Decret Llei sobre l’autoconsum L’Observatori de la PIMEC ha elaborat un informe que analitza les barreres que estableix l’actual projecte i fa un conjunt de propostes sobre aspectes clau que permetrien un autèntic impuls de l’autoconsum. La patronal defensa que l'autoconsum energètic comporta nombrosos beneficis tant per als propis consumidors com per a la societat i l’economia en general.

Barcelona, 27 de juliol de 2015. Davant la presentació del projecte de Reial Decret Llei pel qual s’estableix la regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica i de producció amb autoconsum, PIMEC mostra el seu rebuig perquè l’esmentat projecte comporta una penalització a l’autoconsum.

Així ho indica l’Observatori de la PIMEC en el seu darrer informe, “Per què PIMEC rebutja el projecte de Reial Decret Llei sobre l’autoconsum”, en el qual es detallen les barreres administratives, tècniques i econòmiques que incorpora el RD i que van en contra de l’autoconsum.

  • Obliga tots els autoconsumidors a demanar permís per a les seves instal·lacions a la companyia distribuïdora, independentment que ja estiguessin en funcionament o siguin noves, i de si aboquen o no energia a la xarxa.
  • Estableix limitacions molt restrictives a l'ús de bateries malgrat els beneficis que comporta.
  • Presenta llacunes importants ja que no té en compte totes les tecnologies i potències existents, la qual cosa provoca que algunes instal·lacions actualment en funcionament passin a ser il·legals.
  • Penalitza econòmicament l'autoconsum afegint peatges o càrrecs per la potència instal·lada i l’energia autoconsumida, que s’afegeixen al que ja paguen els consumidors en concepte de potència contractada i energia consumida de la xarxa. A més, es fixen uns càrrecs fins i tot superiors que els actuals.
  • No estableix un sistema de balanç net, que incentivaria l'eficiència, sinó que es potencien els excessos de producció mitjançant la retribució dels excedents en el cas d'alta tensió, i s'impedeix la compensació dels excedents bolcats en el cas de baixa tensió.

Davant d’això, PIMEC rebutja la proposta de Reial Decret sobre l'autoconsum i suggereix que per a impulsar-lo cal, com a mínim, el següent:

  • Eximir les instal·lacions que no bolcaran energia a la xarxa de l'obligatorietat de demanar permís d'instal·lació, ja que aquestes instal·lacions no poden suposar un perill per a la seguretat i qualitat del subministrament, com sosté el Reial Decret.
  • Eliminar qualsevol impediment a l'acumulació d'electricitat, independentment de la tecnologia i de la potència instal·lades. Entenem que s'ha de permetre l'ús de sistemes d'emmagatzematge i que han de retirar-se els càrrecs addicionals que es proposen a les instal·lacions amb acumulació d’energia.
  • Eliminar qualsevol peatge, càrrec o suport per potència instal·lada i energia autogenerada, atès que l’autoconsumidor ja contribueix al manteniment del sistema amb el terme de potència contractada i l'energia consumida de la xarxa.
  • Establir un sistema de balanç net que tingui en compte els kWh consumits del sistema i els kWh cedits al sistema, amb l'objectiu que es produeixi energia per cobrir les necessitats energètiques pròpies, no per vendre-la al sistema.
  • La regulació de l'autoconsum hauria de permetre aquest format de consum a partir de tot tipus de tecnologia i de potències instal·lades, sense discriminacions ni omissions.

PIMEC defensa que l'autoconsum energètic comporta nombrosos beneficis tant per als propis consumidors com per a la societat en general. Dóna llibertat d'elecció entre fonts energètiques i independència de les companyies elèctriques a uns preus competitius, millora la balança comercial del país davant la necessitat d'importar combustibles fòssils, millora la competitivitat econòmica, millora l'eficiència del sistema elèctric, permet una generació més sostenible amb el medi ambient, afavoreix el desenvolupament tecnològic, genera ocupació i ingressos tributaris, i millora el funcionament del sistema elèctric. Per tot això, cal una regulació que estimuli l’autoconsum, no que el freni com fa el projecte de Reial Decret.

Visita el web de l’Observatori de la PIMEC per consultar l’informe.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.