PIMEC presenta al•legacions a la decisió provisional del TSJC i reclama que es mesuri la representativitat

• La patronal creu que la judicialització d’aquest procés només respon a l’interès d’altres organitzacions empresarials per evitar mesurar la representativitat

Barcelona, 18 de febrer de 2016. Davant la recent decisió provisional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que afecta el procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya, PIMEC ha presentat un recurs davant la sala contenciosa del TSJC, al·legant que la determinació d’aquesta quota és un interès públic que cal protegir.

En aquest sentit, PIMEC considera que s’ha de poder determinar amb criteris d’objectivitat i transparència la representativitat de les organitzacions empresarials catalanes i, per tant, defensa la necessitat de concretar, de forma específica, les quotes de representativitat, a l’efecte de poder defensar legítimament els interessos de les empreses i, en particular, de les pimes i els autònoms, que són la raó de ser de PIMEC.

En conseqüència, la patronal demana aixecar la suspensió cautelar dictaminada recentment pel TSJC ja que, en cas contrari, s’estaria donant via lliure a situacions que no tenen raó de ser en el nostre ordenament jurídic, com és considerar representativa una organització per silenci administratiu positiu.  

La patronal recorda que la Comissió Jurídica Assessora va dictaminar la nul·litat del reconeixement, per silenci administratiu positiu, de la condició d’organització empresarial més representativa a Catalunya a FEPIME. Entre altres motius, perquè no acreditava els requisits mínims de representativitat: disposar del 15% d’empreses i treballadors a Catalunya i no estar integrada en federacions o confederacions d’àmbit estatal.

Sobre el nivell de competències de la Generalitat per dictar el Decret 206/2015, PIMEC assenyala que no és tècnicament correcte determinar, en seu de mesures cautelars, qüestions competencials que suposen prejutjar el fons de l’assumpte, tal com han declarat de forma reiterada els nostres tribunals. Aquest tipus de pronunciament només es podria produir en aquells casos en què la manca de competència sigui flagrant, circumstància que no es dóna en aquest cas.

PIMEC creu que la judicialització d’aquest procés només respon a l’interès d’altres organitzacions empresarials per evitar mesurar la representativitat i avisa que farà servir totes les vies que tingui al seu abast perquè el mapa patronal català sigui clar, transparent i objectiu. 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.