PIMEC denuncia la falta de voluntat política del govern central per impulsar una infraestructura clau per a l’economia

INFORMES PIMEC 10/2015: El Corredor Mediterrani: un tren de mercaderies que neix frenat

Barcelona, 2 de desembre de 2015. La internacionalització i activitat de les pimes es veu frenada pels retards i deficiències en una infraestructura que ha de facilitar el trànsit de mercaderies entre Europa, Àfrica i Àsia, i impulsar l’activitat de l’àrea mediterrània.

  • El Corredor Mediterrani és un dels nou corredors estratègics dins la xarxa transeuropea de transport de mercaderies, que ha de connectar els principals ports, aeroports i centres econòmics del continent. Això facilitaria que la Mediterrània fos la porta d’entrada i sortida de mercaderies del sud d’Europa.
  • L’impuls del ferrocarril permetrà grans millores d’eficiència en el transport de llarga distància i en reduirà l’impacte mediambiental.
  • Malgrat la importància i els beneficis del Corredor Mediterrani, tot indica que hi ha una falta de voluntat política per impulsar-lo, en benefici de l’alta velocitat de passatgers.
  • Aquesta política d’inversions ha fet que Espanya sigui el segon país del món amb més longitud d’alta velocitat (3.739 km construïts o en construcció) i el que té una xarxa més extensa en relació al nombre d’habitants (79 km per cada milió d’habitants, xifra que més que triplica la del Japó i que quadruplica la d’Alemanya), malgrat que és també el país on la utilització d’aquesta xarxa és més baixa (poc més de 10.000 passatgers per quilòmetre de xarxa, un 94% menys que al Japó).
  • En el període 2009-2015, només el 22,1% de les inversions pressupostades en alta velocitat s’han destinat al Corredor Mediterrani. L’alta velocitat cap al nord d’Espanya ha rebut, en els mateixos anys, el 44,6% de les inversions. Cal recordar que les comunitats autònomes per on passa el Corredor Mediterrani representen el 47% de les empreses, el 44% del PIB, el 48% de la població i el 46% de l’ocupació a Espanya.
  • El cost de no accelerar el Corredor Mediterrani és la pèrdua de capacitat exportadora i d’atractiu industrial en un temps en què es vol potenciar la reindustrialització. Alhora es perd una oportunitat de desenvolupar el sector logístic, cridat a tenir un gran protagonisme en el futur.
  • PIMEC reivindica la necessitat de no frenar més el Corredor Mediterrani, una infraestructura fonamental per a les mercaderies i la indústria catalana, mediterrània, estatal i europea.
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.