PIMEC debat amb els representats econòmics de les diferents candidatures les propostes de les pimes

La patronal ha elaborat un document que recull al voltant de 150 propostes concretes i ha presentat un informe que analitza en quins aspectes l’economia catalana és poc competitiva Josep González ha demanat “al proper Govern de l’Estat que governi i ho faci pensant en els interessos de la majoria, amb responsabilitat i transparència, especialment perquè les pimes i els autònoms continuïn sent el motor de la nostra economia”. 

Barcelona, 17 de desembre de 2015. Amb motiu de les eleccions generals del pròxim diumenge, 20 de desembre, PIMEC ha celebrat avui un debat electoral entre els representants de l’àmbit econòmic i empresarial de les candidatures. El president de PIMEC, Josep González, ha lliurat als representants polítics un document de propostes per tal de millorar l’entorn en què operen les pimes i autònoms.

El document recull al voltant de 150 propostes concretes, debatudes per experts en cada una de les matèries, agrupades en dotze àmbits temàtics: morositat i finançament, fiscalitat, marc laboral, formació i ocupació, política energètica, emprenedoria i autònoms, internacionalització, infraestructures, contractació pública, segona oportunitat, medi ambient i comerç.

Josep González ha demanat “al proper Govern de l’Estat que governi i ho faci pensant en els interessos de la majoria, amb responsabilitat i transparència, especialment perquè les pimes i els autònoms continuïn sent el motor de la nostra economia”.

En què som poc competitius?

Les propostes de PIMEC responen a diverses mancances detectades que han fet que Catalunya ocupi el lloc 38 d’un total de 61 països al rànquing de competitivitat de l’Institute for Management Development (IMD). Així es recull en el darrer INFORMES de l’Observatori de la PIMEC “En què som poc competitius?”, que complementa els documents de propostes “ad hoc” generats per PIMEC amb motiu de les eleccions, i que presenta les següents conclusions:

  • L’incompliment de la llei de morositat suposa que les pimes suportin uns terminis de pagament no només excessius sinó il·legals. Calen mesures que desincentivin les males pràctiques, com ara un règim sancionador.
  • L’impost sobre societats i sobre la renda tenen característiques que desincentiven l’activitat econòmica. A més, les pimes suporten uns tipus efectius d’impost de societats molt més elevats que les grans empreses. PIMEC demana l’adopció d’un sistema fiscal proporcional a la dimensió empresarial que incorpori una reducció de les càrregues administratives i dels tipus nominals a les empreses més petites.
  • El mercat de treball presenta deficiències en matèria de legislació i uns costos de Seguretat Social dels més alts del món desenvolupat. Cal augmentar la flexibilitat interna i la seguretat jurídica, facilitar l’accés de les pimes a la negociació col·lectiva, i reduir les cotitzacions socials a càrrec de l’empresa.
  • El sistema formatiu no s’adapta prou a les necessitats productives de les empreses. Cal impulsar la formació i qualificació professionals i apropar universitat i empresa.
  • En matèria energètica seguim en un oligopoli, les pimes paguen uns dels preus més cars d’Europa i no s’aprofita el potencial en renovables i autoconsum. Cal una estratègia energètica que tingui en compte els consumidors i que corregeixi els dèficits d’un mercat mal regulat.
  • Els emprenedors es troben amb moltes traves, tant per iniciar un projecte empresarial com per desenvolupar-lo. Calen mesures que simplifiquin i clarifiquin la normativa i les càrregues administratives, tenint en compte la dimensió empresarial, així com incentius i el foment de la creació d’empreses.
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.