PIMEC Comerç i la COCAM al•leguen que no s’ha de crear una Taula Social per tractar el tema del Top Manta

La Taula hauria de ser del sector Comerç i anar encaminada a la solució, discussió i elaboració de propostes basades en la normativa legal establerta a l’efecte

PIMEC Comerç i la Confederació Catalana de Marxants (COCAM) juntament amb les entitats més representatives del comerç, dels titulars de marques, dels sindicats i dels consumidors de Catalunya s’han reunit amb l’Ajuntament de Barcelona per analitzar la problemàtica del top manta, que té especial incidència a la ciutat de Barcelona, però que també afecta a la resta del territori català, i proposar una estratègia comuna davant d’aquesta problemàtica. En aquesta reunió es va proposar crear una Taula Social, per a l’eradicació de la venda il•legal de productes falsificats, així com de begudes i altres productes alimentaris.

Àlex Goñi, president de PIMEC Comerç, i Josep Mª Vergés, president de la COCAM consideren “que no s’ha de crear una Taula Social per afrontar la problemàtica de la venda il•legal, sinó que la Taula, hauria de ser del Sector del Comerç, ja que és el que en surt més perjudicat per aquesta situació de competència deslleial”. D’aquesta manera, l’objectiu d’aquesta taula de comerç hauria d’anar encaminat a la solució, discussió i elaboració de propostes basant-se en la normativa legal establerta a l’efecte; tenint en compte també, la realitat i les problemàtiques que afecten als empresaris i comerciants del país. Alhora, les dues institucions són conscients que també cal abordar el vessant social que genera l’activitat del top manta, però en tot cas, que “això s’hauria de treballar en una taula a part, destinada l’efecte per no barrejar conceptes ni situacions que, sota el nostre punt de vista, són i han de ser diferenciades”. En definitiva, “considerem que els comerciants catalans tenen el dret a defensar l’aplicació de la legalitat vigent, sense que això es vegi traduït com un atac col•lateral cap a un altre col•lectiu concret de la societat, sinó com la voluntat de mantenir la confiança legítima del sector en la llei”.


El motiu d’aquesta determinació és que, segons el criteri de PIMEC Comerç i de la COCAM, s’ha de diferenciar d’una forma clara i rigorosa la situació actual. Per tant, per una banda, s’ha de separar el que és una activitat constitutiva d’un il•lícit penal, segons el que estableix la Llei, com és la venta de productes falsificats amb tot el que comporta; i per l’altra, la situació concreta d’un determinat col•lectiu majoritàriament d’immigrants i/o nouvinguts.


Els reunits exigeixen a les administracions en general, i a l’Ajuntament de Barcelona en particular, una solució immediata al fenomen del comerç il•legal, tant del top manta com dels llauners, a Barcelona i a la resta de Catalunya, alhora que s’ofereixen a col•laborar aportant possibles propostes per solucionar-ho.