PIMEC alerta que la reforma de la Llei General Tributària pot afectar negativament pimes i autònoms

 La patronal valora positivament l’establiment de mesures dirigides a combatre el frau fiscal, però assenyala que s’haurien de dirigir i aplicar als que no declaren o amaguen les seves rendes Denuncia que, aprofitant la reforma de la llei, i abans de presentar la primera declaració d’aquest impost, ja s’estan modificant articles de la nova Llei de l’Impost sobre Societats que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2015.

Davant la recent aprovació de la reforma de la Llei General Tributària, que serà d’aplicació a partir del pròxim dilluns, 12 d’octubre, PIMEC alerta que la nova norma atorga majors facultats i potestats a l’Administració per gestionar, recaptar i inspeccionar els impostos tot augmentant les obligacions tributàries dels contribuents. La patronal lamenta que això queda lluny d’eliminar l’excés d’obligacions tributàries formals que recauen sobre el col·lectiu de pimes i autònoms i que, en molts casos, genera costos desproporcionats a la seva capacitat econòmica i financera.  

PIMEC valora positivament l’establiment de mesures dirigides a combatre el frau fiscal, però assenyala que s’haurien de dirigir i aplicar als que no declaren o amaguen les seves rendes. Les mesures aprovades són de general aplicació al conjunt de contribuents i contenen aspectes que afectaran les pimes i autònoms tot augmentant-ne les càrregues tributàries.

El president de la Comissió Economicofiscal de PIMEC, Joan Maria Gimeno, afirma que “l’augment de les potestats de l’Administració sense mesures protectores dels drets dels contribuents que obliguin a la seva aplicació selectiva i proporcionada causarà perjudicis als contribuents amb menys preparació i recursos per aplicar una legislació tributària que segueix augmentant en complexitat”. Davant d’això, afegeix, “haurem d’estar atents als efectes de les mesures «estrella» de la reforma de la Llei General Tributària com són la publicitat dels grans deutors amb Hisenda, l’establiment de sancions en cas de conflicte en l’aplicació de les normes tributàries, o bé l’ampliació dels terminis de les inspeccions tributàries, però també estarem atents als perjudicis que aquestes normes puguin suposar per als contribuents que intenten complir els seus deures”.

La patronal també denuncia que, aprofitant la reforma de la Llei General Tributària i abans de presentar la primera declaració d’aquest impost, ja s’estan modificant articles de la nova Llei de l’Impost sobre Societats que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2015. Aquesta modificació és una prova més de l’excessiva i canviant legislació fiscal que patim, per la qual cosa és molt difícil de seguir per a les pimes.

PIMEC ha enviat una carta al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, i a tots els partits polítics amb representació parlamentària perquè tinguin en compte aquestes consideracions. 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.