PIMEC alerta que els nous terminis de baixa i variacions a la Seguretat Social representen un risc greu per a l’empresari

Valoració del Reial Decret 708/2015 que modifica les baixes i variacions a la Seguretat Social

Barcelona, 30 de novembre de 2015. L'Administració de la Seguretat Social, per mitjà del Reial decret aprovat el passat 24 de juliol, establia la reducció del termini per a les baixes i variacions laborals de sis a tres dies naturals, amb l'objecte de reduir el risc de frau en les contractacions temporals.

PIMEC mostra el seu malestar davant la falta de flexibilitat que el Ministeri de la Seguretat Social posa de manifest amb el canvi en el reglament d'afiliació a la Seguretat Social, pel qual obliga a comunicar les baixes i variacions laborals en un termini màxim de tres dies naturals.

L'aplicació del nou reglament, que no accepta excepcions a aquests terminis, implica una excessiva rigidesa que pot generar seriosos problemes a les empreses en cas que es donin tres dies festius seguits.

La falta de flexibilitat en els nous terminis dificultarà als empresaris que necessitin cobrir urgentment alguna baixa imprevista donar d'alta el nou treballador i comunicar la baixa o variació, en cas que coincideixi amb tres dies festius seguits. En aquesta situació, l'empresari que hagi de substituir urgentment la baixa, assumeix el risc de les conseqüències de qualsevol incidència amb el nou treballador en no poder tramitar o comunicar l'alta en el termini marcat per la llei. Aquest nou escenari, més restrictiu, incrementa el risc de desprotecció del treballador i el risc per a l'empresari de rebre una sanció si no ha pogut fer efectiva l'alta.

Alguns sectors industrials en què l'activitat és continuada i la producció no s’atura en dies festius, així com el sector d'assistència sanitària, el del comerç, el de la restauració i banquets o esdeveniments, d'oci nocturn, etc., seran els més perjudicats per aquesta mesura, que compromet la prestació adequada dels serveis i el mateix empresari.

L'administració de la Seguretat Social al·lega que a través dels mitjans informàtics que ofereix el sistema actual és factible realitzar les baixes i variacions, ja que és operatiu les 24 hores, els 7 dies de la setmana i 365 dies a l'any. Aquest argument és la base per no fer excepcions quan s'enllacen tres dies festius i fins avui s'ha mostrat inflexible.

No obstant això, la queixa dels empresaris de PIMEC és que el nou reglament els obliga a estar actius en cas que coincideixin tres o més festius seguits per si l'empresa o el client necessiten donar d'alta, de baixa o variar les condicions del treballador i, en alguns casos, podrien no prestar aquest servei.

Per a PIMEC la solució és canviar la paraula “naturals” per “hàbils” o “laborables” per a la presentació de l'alta, baixa o variació en cas que coincideixi amb tres dies festius seguits, incloent-hi les festes locals. Per als experts seria molt fàcil introduir les variables necessàries en el sistema informàtic de la Seguretat Social que permetin contemplar aquesta excepció.

Per al president de PIMEC, Josep González, “les mesures encaminades a la reducció del frau s’han de consensuar amb els principals afectats per aquests processos i la seva opinió ha de ser valorada perquè la lluita contra el frau i la correcta gestió empresarial avancin sempre en la mateixa direcció i amb èxit”.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.