PIMEC alerta que els impagaments de les administracions deixen en una situació crítica els centres sanitaris, les farmàcies i el sector de la dependència

La patronal se suma a les revindicacions del sector per trobar una solució urgent i immediata a aquesta greu problemàtica que atempta contra la viabilitat dels centres i farmàcies i posa en perill milers de llocs de treball

Barcelona, 5 de novembre de 2015. PIMEC vol manifestar la seva preocupació per la situació que viuen les farmàcies i centres sanitaris i socials de Catalunya a causa del retard i els impagaments per part de l’administració.

La patronal dóna suport i se suma a les reivindicacions del sector per trobar una solució urgent i immediata a aquesta greu problemàtica que atempta contra la viabilitat dels centres sanitaris i farmàcies i posa en perill milers de llocs de treball. Aquesta situació ha comportat un impacte directe en les seves relacions amb clients i proveïdors, ja que s’han vist obligats a ajornar el pagament a tercers, fet que genera situacions de tensió, a més de l’increment de despeses financeres.

En el cas dels centres sanitaris i socials, segons les associacions que representen el sector (l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, la Unió Catalana d’Hospitals, l’Associació de Recursos Assistencials i el Consorci de Salut i Social de Catalunya), en el mes d’octubre només s’ha fet efectiu el pagament del 66% de la factura que l’administració competent paga als centres amb els quals té concert i que s’havia d’haver pagat el setembre. A més, tampoc hi ha la previsió per al pagament corresponent al mes d’octubre i següents perquè no s’ha aprovat el FLA extraordinari (Fons de Liquiditat Autonòmica). Tot això deixa el termini de pagament a 120 dies.

Pel que fa al sector farmacèutic, segons va anunciar la Generalitat s’han acabat els fons per pagar els medicaments i no es podrà pagar cap factura més mentre no arribin fons de finançament extraordinaris. Fins ara els fàrmacs s’estaven pagant amb 90 dies de retard respecte a la data de factura i, amb aquest nou agreujament, ara els farmacèutics no cobraran els medicaments que han dispensat fins 4 mesos després.

Les farmàcies són petites empreses sense estructura per fer de finançadores del sistema sanitari. La seva missió és dispensar la medicació a la població, i és l’Administració qui ha d’assumir la responsabilitat de finançar els medicaments a la població.

Aquesta crítica situació ha portat el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya a iniciar una campanya de sensibilització dirigida a la població, que s’inicia avui, 5 de novembre, coincidint amb el compliment dels 90 dies de retard en el pagament de la factura de les receptes del mes de juliol.

El sector de la dependència denuncia endarreriments continuats durant tot l’any 2015, amb deutes encara pendents de 2014.