La pime catalana és més petita que la del conjunt europeu

La patronal aporta més elements al debat sobre si la dimensió de la pime influeix en la seva competitivitat L’últim informe de l’Observatori de la PIMEC apunta vuit arguments que econòmicament van en favor de les empreses més grans, tot i que es donen alguns desavantatges en el fet de créixer També assenyala la qüestió sobre si hi ha obstacles al creixement empresarial, pensant bàsicament en el cas català El proper 14 de maig se celebrarà la jornada “La PIME: créixer per competir?” a l’edifici Torre Telefònica de Barcelona

Barcelona, 7 de maig de 2015. Davant la idea àmpliament estesa que l’economia catalana està assentada sobre un teixit d’empreses massa petites i que això podria reduir les possibilitats econòmiques de les pròpies empreses i del conjunt, PIMEC, a través del seu Observatori, vol seguir aportant més elements al debat sobre aquesta qüestió.

En aquest sentit, la patronal presenta l’informe La dimensió de la pime (1) a través del qual constata, mitjançant una comparativa internacional de les dimensions mitjanes empresarials, que la pime catalana és més petita que la del conjunt europeu, l’alemanya, la britànica, la danesa o l’holandesa. Amb tot, és superior a la belga, a la sueca o a l’espanyola.

Taula 3. Nombre de treballadors per empresa. 2012

 

Micro

Petita

Mitjana

Gran

TOTAL

PIMES

Alemanya

2,8

18,7

97,0

934,1

12,1

7,6

Regne Unit

2,0

22,2

111,2

1.409,8

10,5

5,6

Dinamarca

1,8

20,0

98,9

893,7

7,5

4,9

Països Baixos

2,0

25,1

118,9

1.173,2

6,6

4,4

UE-28

1,9

19,8

101,9

1.009,9

6,2

4,2

França

1,8

21,9

107,8

1.193,4

5,9

3,7

Noruega

1,5

18,8

98,4

814,4

5,4

3,7

Catalunya

1,7

19,6

97,2

856,5

5,0

3,5

Bèlgica

1,7

19,3

96,2

914,6

4,9

3,4

Suècia

1,3

22,2

109,7

1.051,3

4,6

3,0

Espanya

2,0

18,6

98,1

1.028,6

4,6

3,4

Itàlia

1,9

17,8

96,0

940,7

3,9

3,1

Font: Elaboració pròpia a partir de la Comissió Europea i PIMEC (2014)

El document apunta vuit arguments que econòmicament van en favor de les empreses més grans: les economies d’escala, la productivitat, l’especialització, la innovació, l’accés als mercats, la capacitat inversora i financera, la capacitat de negociació i la rendibilitat.

No obstant això, també posa de manifest alguns desavantatges en el fet de créixer, que poden actuar en contra d’augmentar la dimensió de l’empresa. Per exemple, la por a la major complexitat de gestió associada a créixer, l’alentiment en la presa de decisions, el sacrifici d’alguns privilegis de ser petit derivats del marc normatiu, o la pèrdua de control de l’empresa.

Finalment, l’informe apunta la qüestió sobre si hi ha obstacles al creixement empresarial, pensant bàsicament en el cas català. En aquest sentit, s’entén  que n’hi ha i que, de manera temptativa, es poden agrupar en tres àmbits diferenciats: raons d’ordre historicoculturals, raons lligades a un marc normatiu que desincentiva el creixement empresarial i raons estrictament econòmiques.

La PIME: créixer per competir?

Amb l’objectiu de seguir abordant aquesta qüestió econòmicament transcendent, PIMEC elaborarà un segon informe sobre la dimensió de la pime en què es tractaran els obstacles que dificulten el creixement de les pimes, així com les propostes de PIMEC per eliminar-los o reduir-los.

Tot plegat, a partir de les conclusions extretes de la jornada “La PIME: créixer per competir?” que se celebrarà el proper 14 de maig a l’edifici Torre Telefònica de Barcelona.

La jornada es planteja amb un triple objectiu: discutir si la dimensió de l’empresa influeix en la seva competitivitat; analitzar els obstacles que dificulten l’assoliment de dimensions empresarials més competitives, i, per últim, efectuar propostes de polítiques empresarials pel que fa al tema de la dimensió.

Més de 300 empresaris i empresàries assistiran a aquesta jornada que serà presidida per Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. També comptarà amb la presència de representants dels governs català i central com el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i el director de l’Oficina Econòmica del President del Govern espanyol, Álvaro Nadal. A més, hi participaran experts de primer nivell de l’àmbit econòmic, empresarial, fiscal i laboral.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.