Valoració de PIMEC sobre l’IPC de setembre de 2020

PIMEC considera que en una situació de debilitat econòmica com aquesta, cal garantir que els fons provinents d’Europa arribin a les pimes amb projectes, per garantir que la reactivació abasti les empreses de menor dimensió.

Barcelona, 14 d’octubre de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE, PIMEC considera que – en una situació de debilitat econòmica com aquesta- cal garantir que els fons provinents d’Europa arribin a les pimes amb projectes, per garantir que la reactivació abasti les empreses de menor dimensió.

Valoració de les dades de l’IPC

A partir de l’IPC de setembre, la patronal destaca que és negatiu, però no tant com el mes passat i mostra els desequilibris provocats per la crisi de la Covid-19 en relació a l’activitat econòmica. A més, explica que augmenten els preus d’aliments, begudes, vestit i calçat i cauen els de la majoria de serveis i els relacionats amb l’energia. Així mateix, destaca que per cinquè mes consecutiu, l’IPC a Catalunya se situa per sota del d’Espanya i que les tendències són més accentuades al principat que al conjunt de l’Estat; i sobre la inflació subjacent (que no té en compte els aliment no elaborats ni els productes energètics) continua en positiu, però amb un augment molt petit (0,4%).

Els preus a l’octubre cauen una mica menys que el mes anterior a Espanya i a Catalunya i se situen en el -0,4% en el primer cas i en el -0,5% en el segon cas, en relació a fa un any. Aquesta caiguda dels preus es produeix per sisè mes consecutiu, des de l’abril.

Aquesta tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus dels productes energètics, tot i que també hi contribueix la caiguda de preus dels béns industrials sense energia (-3,0%). A Espanya, els preus dels carburants i combustibles cauen un -12,3% i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua cauen un -4,0% en relació a l’any anterior. En sentit contrari, els aliments no elaborats augmenten d’un +4,2%. Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent se situa en el 0,4% tant a Espanya com a Catalunya.

Per grups, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals dels aliments i begudes no alcohòliques (+2,5%). De la seva banda, destaca la caiguda en els preus relacionats amb el transport (-5,5%), els relacionats amb l’habitatge (-1,7%) i els de les comunicacions (-1,5%).

En relació al mes anterior els preus augmenten dues dècimes a Espanya i una a Catalunya. Pel que fa a les agregacions COVID-19, els preus dels béns no varien i els serveis augmenten sis dècimes.

En relació a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada, en relació al mes anterior, no varia a Espanya (-0,6%) i cau una dècima al conjunt de la UM (del -0,2% al -0,3%). Aquesta dinàmica deixa el diferencial en tres dècimes per sota. Així, continua la incidència positiva en la competitivitat via preus respecte als països europeus, però segurament també reflecteix una menor activitat.

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.