Valoració de PIMEC sobre l’IPC de setembre de 2019

PIMEC remarca els efectes positius de la tendència a la moderació dels preus al setembre en un context d’alentiment econòmic.

Barcelona, 11 d’octubre de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

PIMEC remarca els efectes positius de la tendència a la moderació dels preus al setembre en un context d’alentiment econòmic.

Els preus al setembre cauen dues dècimes a Espanya i tres a Catalunya, situant el seu augment en el 0,1% i en el 0,3% respectivament. Aquesta evolució, suposa, continuar la dinàmica baixista observada des del mes de maig.

Aquesta tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus del transport i dels productes energètics, benzines, gas i electricitat. Els preus del transport no varien, els dels carburants i combustibles se situen en negatiu (-2,1% en relació a un any enrere) i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua que cauen d’un -10,8% en relació a l’any anterior.

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent es manté per sobre l’índex general, amb uns registres de l’1,0% a Espanya i de l’1,2% a Catalunya.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals de la restauració (2,2%), dels aliments i begudes no alcohòliques (1,5%) i de l’ensenyament (1,3%). De la seva banda, destaca la caiguda en els preus de l’habitatge (-3,8%), a partir de l’evolució de la calefacció i enllumenat i del transport (-0,6%).

En relació a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada espanyola se situa set dècimes per sota (0,2% a Espanya i 0,9% a la UM, respectivament), amb una reducció de dues dècimes a Espanya i d’una dècima en el cas de la UM, en relació al mes anterior. Amb aquesta dinàmica, l’evolució d’aquest registre augmenta la incidència positiva en la competitivitat via preus respecte als països europeus.

PIMEC vol destacar els beneficis que reporta a l’economia el fet que el procés de moderació de la inflació es mantingui al llarg del temps, especialment en un moment en el qual les dades palesen un alentiment de l’activitat. Això permet que el Banc Central Europeu pugui mantenir la seva política d’impuls de l’economia comunitària i en clau interna facilita que les empreses espanyoles i catalanes segueixen millorant la seva competitivitat en els diversos mercats exteriors. No obstant això, cal cridar l’atenció sobre la urgència, a nivell europeu, que es posi en marxa una política fiscal expansiva, liderada pels països que no tinguin problemes d’endeutament públic.

En el cas de l’economia interna, PIMEC insisteix en no oblidar que les empreses segueixen patint uns costos energètics, fonamentalment elèctrics, excessivament elevats, més alts que els d’altres països europeus, cosa que aconsella emprendre el més aviat possible una decidida política energètica en aquest sentit, que sigui respectuosa amb el problema del canvi climàtic i amb la sostenibilitat mediambiental i que focalitzi una major atenció en les fonts alternatives.

Documents descarregables: