Valoració de PIMEC sobre l’IPC de març de 2019

PIMEC valora de forma positiva la inflació moderada, tot i que alerta de la forta incidència dels preus energètics en la seva evolució.

Barcelona, 12 d’abril de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

PIMEC valora de forma positiva la inflació moderada, tot i que alerta de la forta incidència dels preus energètics en la seva evolució.

Els preus al març repunten dues dècimes a Espanya i tres a Catalunya, per sobre les registrades el mes anterior, situant l’augment en l’1,3% i l’1,4% respectivament. Tot i aquesta evolució, continuen observant una moderació en el seu ritme de creixement destacable.

Aquesta tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus dels productes energètics, benzines i electricitat. Els preus dels carburants i combustibles augmenten d’un 6,3% en relació a un any enrere i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua fins el 3,1%.

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent continua en uns registres més moderats, igual que el mes anterior, del 0,7% a Espanya i del 0,8% a Catalunya.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals del transport (2,5%), de l’habitatge (2,3%) i de la restauració (1,7%). Contràriament, es redueixen els preus de lleure i la cultura (-1,6%).

En relació a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada espanyola s’hi acosta en situar-se una dècimes per sota (1,3% a Espanya i 1,4% a la UM, respectivament) quan el mes anterior era de quatre dècimes més baixa.

Tot i aquesta dinàmica, l’evolució d’aquest registre encara comporta una incidència positiva en la competitivitat via preus respecte als països europeus.

PIMEC destaca la forta incidència en l’evolució de l’IPC dels preus de l’energia. Per reduir aquesta incidència cal actuar en dos sentits. D’una banda, reduir la nostra dependència dels derivats del petroli augmentant el pes de l’electricitat en el mix energètic i d’altra banda actuar de forma ferma per tal de rebaixar els preus de l’electricitat, dels més elevats a nivell europeu pel segment productiu de les pimes.

Documents descarregables: