Valoració de PIMEC sobre l’IPC de maig de 2019

PIMEC valora de forma positiva la moderació en l’alça dels preus en un escenari de creixement econòmic i de creació d’ocupació.

Barcelona, 12 de juny de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

PIMEC valora de forma positiva la moderació en l’alça dels preus en un escenari de creixement econòmic i de creació d’ocupació.

Els preus al maig cauen set dècimes a Espanya i a Catalunya, per sota les registrades el més anterior, situant l’augment en el 0,7% i l’1,0% respectivament. Aquesta evolució, suposa, trencar la dinàmica alcista dels tres mesos anteriors

Aquesta tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus dels productes energètics, benzines i electricitat. Els preus dels carburants i combustibles moderen el creixement dels més anterior (del 6,0% al 3,6% en relació a un any enrere) i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua que cauen d’un     -1,9% en relació a l’any anterior.

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent es modera encara més, amb uns registres del 0,7% a Espanya i del 0,9% a Catalunya.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals de la restauració (2,4%), del transport (1,4%) i dels aliments i begudes no alcohòliques (1,2%). De la seva banda, destaca la moderació en els preus de l’habitatge (0,2%), de les comunicacions (0,1%) i la caiguda dels del lleure i la cultura (-0,9%).

En relació a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada espanyola se situa tres dècimes per sota (0,9% a Espanya i 1,2% a la UM, respectivament), amb una reducció de set dècimes i de cinc dècimes en relació al mes anterior, respectivament. Amb aquesta dinàmica, l’evolució d’aquest registre augmenta la incidència positiva en la competitivitat via preus respecte als països europeus.

PIMEC continua destacant la incidència en l’evolució de l’IPC dels preus de l’energia (carburants i combustibles, electricitat, ...) que en aquest cas contribueixen a moderar l’evolució de l’índex general. D’altra banda, l’increment dels preus en els serveis d’hoteleria i restauració, es poden explicar a partir de la recuperació d’evolucions més moderades observades en períodes anteriors.

Documents descarregables: