Valoració de PIMEC sobre l’IPC de juny de 2016

Barcelona, 13 de juliol de 2016. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

·          PIMEC destaca que malgrat el preu del petroli segueix sent la causa d’un índex de preus al consum negatiu, aquest component va perdent força sobre el conjunt de preus, i que l’índex general i la inflació subjacent tendeixen a apropar-se.

·          Això és fruit d’una certa moderació dels ritmes de caiguda del preu dels carburants, i d’una demanda que tot i que creixent, segueix sense permetre increments en els preus.

·          La patronal espera que els relativament baixos preus dels carburants permetin a les famílies disposar de més renda disponible en una època en què la despesa de les llars en transport augmenta, i que això afavoreixi la demanda interna d’altres béns i serveis.

·          Els preus recuperen el signe positiu al conjunt de la Unió Monetària i Espanya manté un diferencial negatiu amb aquests països de -1,1 punts percentuals, el que permet seguir guanyant competitivitat. D’altra banda, es manté la situació en què Catalunya sistemàticament presenta una major inflació que el conjunt de l’Estat. 

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.