Valoració de PIMEC sobre l’IPC de gener de 2021

La patronal considera que cal garantir la continuïtat de les empreses i l'ocupació a partir de l'acceleració de la vacunació i de línies de compensació econòmica, suficients i sostingudes en el temps per als sectors més afectats per les restriccions.

Barcelona, 12 de febrer de 2021. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE, PIMEC considera que cal garantir la continuïtat de les empreses i l'ocupació a partir de l'acceleració de la vacunació i de línies de compensació econòmica, suficients i sostingudes en el temps per als sectors més afectats per les restriccions.

A partir de l’IPC de gener, PIMEC destaca que:

  • L’IPC de gener, positiu, canvia la tendència de caiguda dels preus, iniciada l'abril de 2020.
  • Per novè mes consecutiu, l’IPC a Catalunya se situa per sota del d’Espanya. Les tendències, en relació a la situació econòmica, són més accentuades al principat que al conjunt de l’Estat.
  • La inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, continua en positiu, amb l'augment de cinc dècimes (+0,6%).

Els preus al gener augmenten Espanya i a Catalunya i se situen en el 0,5% en el primer cas i en el 0,4% en el segon cas, en relació a fa un any. Aquest increment dels preus trenca la tendència de variacions anuals negatives iniciada a l'abril de l'any passat.

Aquesta canvi de tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus dels productes alimentaris (+1,7%) i dels relacionats amb l'habitatge, sobretot la calefacció, enllumenat i distribució d'aigua (+5,5%). En sentit contrari, els preus del transport i de les comunicacions cauen (-3,2% i -3,5%, respectivament). Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent se situa en el 0,6% tant a Espanya com a Catalunya.

Per grups, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals dels aliments i begudes no alcohòliques (+2,1%), dels relacionats amb l'habitatge (+2,5%) i del vestit i calçat (+1,1%). En sentit contrari, destaca la caiguda en els preus relacionats amb el transport (-3,6%), els de les comunicacions (-3,5%) i els de l'ensenyament (-4,1%).

Pel que fa a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada, en relació al mes anterior, augmenta un punt a Espanya (del -0,6% al +0,4%) i un punt i dues dècimes a la UM (del -0,3% al +0,9%). Aquesta dinàmica deixa el diferencial en cinc dècimes per sota i continua la incidència positiva en la competitivitat via preus respecte als països europeus, però segurament també reflecteix una menor activitat.

Documents descarregables: