Valoració de PIMEC sobre l’IPC de gener de 2019

Barcelona, 15 de febrer de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

PIMEC valora de forma positiva la moderació de la inflació, en l’actual context d’alentiment del creixement econòmic, creació d’ocupació i reducció de l’atur, encara que sigui conseqüència de l’evolució de variables sobre les quals tenim poca incidència, com són els preus dels carburants i combustibles.

Els preus al gener es moderen fins l’1,0% a Espanya i a Catalunya, dues i quatre dècimes per sota els registrats el mes anterior, respectivament. En conseqüència continuen observant una reducció en el seu ritme de creixement destacable.

Aquesta tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus dels productes energètics, benzines i electricitat. Els preus dels carburants i combustibles es redueixen d’un -0,3% en relació a un any enrere i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua moderen un creixement, en un 3,7%.

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent continua en uns registres més moderats, del 0,8% a Espanya i del 0,9% a Catalunya.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals de les comunicacions (2,5%), de l’habitatge (3,4%), relacionat amb els subministraments de la llar i de la restauració (1,9%). Contràriament, es redueixen els preus de lleure i la cultura (-1,2%) i del transport (-0,7%).

En relació a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada espanyola se situa quatre dècimes per sota (1,0% i 1,4%, respectivament). Aquest registre, canvia la dinàmica observada a mitjan de l’any anterior la qual cosa comporta una incidència positiva en la competitivitat respecte als països europeus.

En una situació de creixement econòmic (per sobre del 2%), de creació d’ocupació (l’afiliació total augmenta per sobre del 2%) i de reducció de l’atur (propera al -6 en termes interanuals), PIMEC valora de forma positiva la moderació de la inflació. D’altra banda, caldrà esperar als propers mesos per avaluar si les actualitzacions salarials, referenciada a l’IPC, que s’hagi pogut pactar en la negociació col·lectiva, incidiran en el comportament dels preus i en la competitivitat de les empreses.

Documents descarregables: