Valoració de PIMEC sobre l’IPC d'octubre de 2020

La patronal considera que en una situació de debilitat econòmica com aquesta, cal garantir la continuïtat de les empreses i l'ocupació que generen per mantenir la demanda. Per això reclama que aquells sectors més afectats per les mesures preses per contenir la pandèmia rebin compensacions que els permetin continuar amb la seva activitat.

Barcelona, 13 de novembre de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE, PIMEC considera que en una situació de debilitat econòmica com aquesta, cal garantir la continuïtat de les empreses i l'ocupació que generen per mantenir la demanda. Per això reclama que aquells sectors més afectats per les mesures preses per contenir la pandèmia rebin compensacions que els permetin continuar amb la seva activitat.

A partir de l’IPC d'octubre, PIMEC destaca que:

  • L’IPC d'octubre, negatiu, mostra els desequilibris provocats per la crisi de la Covid-19 en relació a l’activitat econòmica. Augmenten els preus d’aliments, begudes, vestit i calçat i cauen els de la majoria de serveis i els relacionats amb l’energia.
  • Per sisè mes consecutiu, l’IPC a Catalunya se situa per sota del d’Espanya. Les tendències són més accentuades al principat que al conjunt de l’Estat.
  • La inflació subjacent, que no té en compte els aliment no elaborats ni els productes energètics, continua en positiu, amb una reducció d'una dècima (+0,3%).

Els preus a l’octubre cauen més que el mes anterior a Espanya i a Catalunya i se situen en el   -0,8% en el primer cas i en el -1,1% en el segon cas, en relació a fa un any. Aquesta caiguda dels preus es produeix per setè mes consecutiu, des de l’abril.

Aquesta tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus dels productes energètics, tot i que també hi contribueix la caiguda de preus dels béns industrials sense energia (-3,4%). A Espanya, els preus dels carburants i combustibles cauen un -13,4% i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua un -8,3% en relació a l’any anterior. En sentit contrari, els aliments no elaborats augmenten d’un +4,1%. Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent se situa en el 0,3% a Espanya i en el 0,0% a Catalunya.

Per grups, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals dels aliments i begudes no alcohòliques (+2,5%). De la seva banda, destaca la caiguda en els preus relacionats amb el transport (-5,5%), els relacionats amb l’habitatge (-3,8%), els de les comunicacions (-4,2%) i els de l'ensenyament (-4,1%).

Pel que fa a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada, en relació al mes anterior, cau tres dècimes a Espanya (del -0,6% al -0,9%) i es manté a la UM (-0,3%). Aquesta dinàmica deixa el diferencial en sis dècimes per sota. Així, augmenta la incidència positiva en la competitivitat via preus respecte als països europeus, però segurament també reflecteix una menor activitat.

Documents descarregables: