Valoració de PIMEC sobre l’IPC d’agost de 2019

PIMEC valora de forma positiva la moderació dels preus a l’agost en un context de creixement econòmic i creació d’ocupació.

Barcelona, 13 de setembre de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE: PIMEC valora de forma positiva la moderació dels preus a l’agost en un context de creixement econòmic i creació d’ocupació.

Els preus a l’agost cauen dues dècimes a Espanya i a Catalunya, situant el seu augment en el 0,3% i en el 0,6% respectivament. Aquesta evolució, suposa, continuar la dinàmica baixista observada des del mes de maig.

Aquesta tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus del transport i dels productes energètics, benzines, gas i electricitat. Els preus del transport cauen dues dècimes, els dels carburants i combustibles se situen en negatiu (-1,1% en relació a un any enrere) i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua que cauen d’un -7,8% en relació a l’any anterior.

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent es manté per sobre l’índex general, amb uns registres del 0,9% a Espanya i de l’1,2% a Catalunya.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals de la restauració (2,4%), dels aliments i begudes no alcohòliques (1,8%) i de l’ensenyament (1,2%). Per la seva banda, destaca la caiguda en els preus de l’habitatge (-2,4%), a partir de l’evolució de la calefacció i enllumenat i del transport (-0,2%).

En relació a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada espanyola se situa sis dècimes per sota (0,4% a Espanya i 1,0% a la UM, respectivament), amb una reducció de dues dècimes a Espanya i sense variar en el cas de la UM, en relació al mes anterior. Amb aquesta dinàmica, l’evolució d’aquest registre augmenta la incidència positiva en la competitivitat via preus respecte als països europeus.

PIMEC destaca que l’absència de tensions inflacionàries en un context que preveu un alentiment del creixement econòmic a l’Eurozona permeten al Banc Central Europeu adoptar mesures per tractar d’evitar o retardar una recessió (augment d’una dècima del tipus d’interès que cobra als bancs pels seus dipòsits, injecció de 20.000 milions mensuals per la compra de bons i manteniment al 0% dels tipus de referència per a préstecs). Amb tot, també alerta que el marge per aplicar estímuls a partir de la política monetària s’està esgotant.

Documents descarregables: