Valoració de PIMEC sobre l’IPC d’abril de 2019

PIMEC valora de forma moderadament positiva l’evolució dels preus, tot i que alerta de les pressions inflacionistes dels productes energètics i dels serveis d’hoteleria i restauració.

Barcelona, 14 de maig de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

PIMEC valora de forma moderadament positiva l’evolució dels preus, tot i que alerta de les pressions inflacionistes dels productes energètics, sobretot carburants i combustibles, i dels serveis d’hoteleria i restauració. PIMEC, considera que hi ha elements especulatius en aquests comportaments en els preus, aprofitant les vacances de Setmana Santa.

Els preus a l’abril repunten dues dècimes a Espanya i tres a Catalunya, per sobre les registrades el mes anterior, situant l’augment en l’1,5% i l’1,7% respectivament. Aquesta evolució, suposa, per tercer mes consecutiu, una alça en el ritme de creixement dels preus, tot i que encara se situen per sota el 2,0%.

Aquesta tendència està directament relacionada amb el comportament dels preus dels productes energètics, benzines i electricitat. Els preus dels carburants i combustibles augmenten d’un 6,0% en relació a un any enrere i els de la calefacció, enllumenat i distribució d’aigua fins el 2,9%.

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent continua en uns registres més moderats, del 0,9% a Espanya i de l’1,2% a Catalunya.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals del transport (2,8%), de la restauració (2,2%) i de l’habitatge (2,0%). De la seva banda, no varien els preus de les comunicacions (0,0%).

En relació a la Unió Monetària, la taxa harmonitzada espanyola continua situada una dècima per sota (1,6% a Espanya i 1,7% a la UM, respectivament), encara que en ambdós àmbits augmenten tres dècimes. Amb aquesta dinàmica, l’evolució d’aquest registre encara comporta una incidència positiva moderada en la competitivitat via preus respecte als països europeus.

PIMEC continua destacant la incidència en l’evolució de l’IPC dels preus de l’energia i constata que les alces observades en mesos anteriors s’estan traslladant al transport. D’altra banda, també constata l’efecte de les vacances de Setmana Santa en l’alça dels preus de l’hoteleria i restauració, tendència que pot ser contraproduent a mitjà termini.

Documents descarregables: