Valoració de PIMEC sobre les dades de l’atur del mes de desembre de 2019

PIMEC valora de forma positiva la reducció de l’atur el 2019 i l’augment de l’afiliació, i considera que el 2020 es presenta amb unes bones perspectives

Barcelona, 3 de gener de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i a l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • L’any 2019 tanca amb 388.124 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.163.605 a Espanya, cosa que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -4.783 i -38.692 persones, respectivament.
     
  • La patronal constata que en termes interanuals, al desembre, l’atur manté la tendència de reducció del mes anterior a Catalunya (variació interanual del -1,2% davant del -1,1% del mes anterior) i s’alenteix a Espanya (-1,2% davant del -1,7% del mes anterior). A partir de les dades sectorials, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals a Catalunya continua sent elevada a l’agricultura (-5,8%), a la construcció (-5,5%), no tant a la indústria (-2,0%) i menys als serveis (-0,2%). Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-3,2%).
     
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur es redueix en -2.058 persones      (-0,5%), i a Espanya en -34.579 persones (-1,1%). A Catalunya, aquesta disminució del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació és desigual en funció del sector. Així, els aturats sense ocupació anterior, els dels serveis i els de l’agricultura es redueixen, mentre que augmenten els de la indústria i construcció. Per demarcacions, l’atur es redueix a Barcelona i Girona, augmenta a Tarragona i pràcticament es manté igual a Lleida.
     
  • Aquesta dinàmica de l’atur registrat se superposa amb increments de l’afiliació en termes interanuals a Catalunya (1,8%) i a Espanya (2,0%). En relació al mes anterior, l’afiliació cau moderadament a Catalunya (-0,1%) i augmenta, també, moderadament a Espanya (+0,2%), on el nombre d’afiliats se situa en 3.459.377 i 19.408.538, respectivament.

Amb un creixement de l’economia proper al 2%, PIMEC valora de forma positiva la reducció de l’atur el 2019 i l’augment de l’afiliació i considera que el 2020 es presenta amb unes bones perspectives.

Documents descarregables: