Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de setembre de 2019

Barcelona, 2 d’octubre de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de setembre tanca amb 372.623 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.079.711 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -7.721 i -122.798 persones, respectivament.
     
  • La patronal constata que en termes interanuals, aquest mes de l’any, l’atur continua alentint la tendència de reducció dels mesos anteriors a Catalunya (variació interanual del -2,0% davant del -2,4% del mes anterior) i es manté a Espanya (-3,8% una dècima més que el mes anterior, -3,7%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada a l’agricultura (-12,7%), a la construcció (-6,4%) i a la indústria (-3,0%) i menys als serveis (-1,2%). Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-5,5%).
     
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 1.205 persones (+0,3%). A Espanya l’atur també augmenta, en 13.907 persones (+0,5%). A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació és desigual en funció del sector i la demarcació. Així, els aturats sense ocupació anterior augmenten en totes les demarcacions, mentre que el nombre d’aturats de la construcció es redueix en totes les demarcacions. Per la seva banda, Barcelona registra una forta reducció en els aturats dels serveis, a la vegada que aquests augmenten de forma intensa a Girona i Tarragona. A Lleida destaca l’augment d’aturats de l’agricultura. Com a balanç, l’atur es redueix a Barcelona i augmenta a la resta de demarcacions.
     
  • Aquesta dinàmica d’alentiment en la disminució del nombre de persones desocupades en termes interanuals se superposa amb increments de l’afiliació a Catalunya (2,2%) i a Espanya (2,4%). En relació al mes anterior, l’afiliació augmenta d’un +0,13% a Catalunya i d’un +0,03% a Espanya situant el nombre d’afiliats en 3.459.929 i 19.323.451, respectivament.

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma negativa l’evolució de l’atur en relació al mes anterior, tot i representar un dels increments d’aturats més petit dels últims anys en un mes de setembre (amb l’excepció de 2018) i, d’altra banda, de forma positiva la reducció en termes interanuals i l’augment de l’afiliació en relació a un any enrere, malgrat el seu alentiment.

En aquest escenari preelectoral, PIMEC destaca en negatiu, la manca de debat per part dels partits polítics sobre propostes per dinamitzar l’economia, millorar el mercat de treball i reduir l’atur. 

Documents descarregables: