Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de novembre de 2019

PIMEC valora de forma positiva la reducció de l’atur en termes interanuals, però vol destacar negativament l’evolució seguida al llarg d’enguany i, especialment, en relació al mes passat, cosa que ens indica un procés de canvi de cicle econòmic.

Barcelona, 3 de desembre de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de novembre tanca amb 390.182 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.198.184 a Espanya, fet que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -4.223 i -54.683 persones, respectivament.
     
  • La patronal constata que en termes interanuals, aquest mes de l’any, l’atur manté la tendència de reducció del mes anterior a Catalunya (variació interanual del -1,1% davant del -1,0% del mes anterior) i s’alenteix a Espanya (-1,7% davant del -2,4% del mes anterior). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals a Catalunya, continua sent elevada a l’agricultura (-7,8%), a la construcció (-5,5%), encara que no tant a la indústria (-1,9%) i sense reducció als serveis (0,0%). Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-4,8%).
     
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 2.915 persones (+0,8%), increment menor que el mateix mes de l’any passat, i a Espanya en 20.525 persones (+0,6%), l’augment més alt des del 2016. A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació és desigual en funció del sector. Així, els aturats sense ocupació anterior, els de l’agricultura, els de la construcció i els de la indústria es redueixen i augmenten els dels serveis. Per demarcacions, l’atur creix a totes elles, destacant els increments en els serveis a Girona i Tarragona.
     
  • Aquesta dinàmica de l’atur registrat se superposa amb increments de l’afiliació en termes interanuals a Catalunya (2,0%) i a Espanya (2,3%) i reduccions en relació al mes anterior, en què l’afiliació cau d’un -0,2% a Catalunya i d’un -0,3% a Espanya, situant el nombre d’afiliats en 3.462.928 i 19.376.878, respectivament.

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la reducció de l’atur en termes interanuals, però vol destacar negativament l’evolució seguida al llarg d’enguany i, especialment, en relació al mes passat, cosa que ens indica un procés de canvi de cicle econòmic.

Davant d'aquesta dinàmica, PIMEC destaca la necessitat d’adoptar urgentment mesures preventives i d'alerta de política industrial que permetin encarar de forma positiva les transformacions que s’entreveuen en alguns sectors, com ara el de l’automoció.

Documents descarregables: