Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de març de 2019

PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació quan encara no es fan notar els efectes positius de la Setmana Santa.

Barcelona, 2 d’abril de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de febrer tanca amb 395.740 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.255.084 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -15.721 i -167.467 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur alenteix lleument el ritme de reducció d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -3,8%) i a Espanya (-4,9%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, llevat dels sense ocupació anterior. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-13,6%), a la construcció (-13,3%) i a la indústria (-7,0%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles.
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur disminueix en -902 persones         (-0,2%). A Espanya l’atur disminueix en 33.956 persones (-1,0%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors llevat en l’agricultura i en els sense ocupació anterior. Per demarcacions, l’atur disminueix en totes elles llevat de Barcelona, en què destaca l’augment dels sense ocupació anterior.
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,8% a Catalunya i 2,9% a Espanya).

 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació quan encara no es fan notar els efectes positius de la setmana santa.

Tot i l’alentiment de l’economia, que situa el creixement al voltant del 2%, les expectatives de PIMEC en relació a seguir creant ocupació es van complint, la qual cosa queda reflectida en la reducció de l’atur i l’augment de l’afiliació. En aquest sentit, davant les properes eleccions generals, PIMEC continua demanant als partits polítics que centrin el debat electoral a partir de propostes per dinamitzar l’economia productiva i, en especial la indústria per a poder seguir creant ocupació. 

Documents descarregables: