Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de maig de 2019

PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació, que se situa en màxims.

Barcelona, 4 de juny de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de maig tanca amb 371.091 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.079.491 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -14.477 i -172.639 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur manté la tendència de reducció dels mesos anteriors tant a Catalunya (variació interanual del -3,8%) com a Espanya (-5,3%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-13,9%), a la construcció            (-9,6%) i a la indústria (-6,0%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida i Tarragona (-6,8% i -4,9%, respectivament).
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur disminueix en -10.507 persones         (-2,8%). A Espanya l’atur disminueix en -84.075 persones (-2,7%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors. En el mateix sentit, per demarcacions, l’atur disminueix en totes elles.
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb els increments de l’afiliació (2,5% a Catalunya i 2,8% a Espanya).

 

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació, que se situa en màxims, i es manté la tendència del nostre marcat de treball en situacions de creixement econòmic (reducció de l’atur entre març i juliol).

Amb unes previsions que situen el creixement per sobre del 2%, les expectatives de PIMEC en relació a seguir creant ocupació es van complint, la qual cosa queda reflectida en la reducció de l’atur i l’augment de l’afiliació. Per mantenir aquestes dinàmiques positives del mercat de treball, cal Impulsar qualitativament i quantitativament (a través d’un finançament adequat) el sistema de la formació i la qualificació professional prioritzant la inversió en formació professional, facilitant la creació d’un servei estable d'acreditació de les competències professionals i impulsant la participació de les PIMES en els models de pràctiques i aprenentatge (dual) en tots els subsistemes de la formació professional.

Documents descarregables: