Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de juny de 2019

PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació, que se situa en màxims, i es manté la tendència del nostre mercat de treball en situacions de creixement econòmic.

Barcelona, 2 de juliol de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de juny tanca amb 357.272 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.015.686 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -12.920 i -146.476 persones, respectivament.
     
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur manté la tendència de reducció dels mesos anteriors tant a Catalunya (variació interanual del -3,5%) com a Espanya (-4,6%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-13,1%), a la construcció (-8,5%) i a la indústria (-5,0%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-5,7%) i Girona (-3,9%).
     
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur disminueix en -13.819 persones (-3,7%). A Espanya l’atur disminueix en -63.805 persones (-2,1%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors. En el mateix sentit, per demarcacions, l’atur disminueix en totes elles.
     
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb els increments de l’afiliació (2,4% a Catalunya i 2,7% a Espanya) situant el nombre d’afiliats en màxims, 3.508.443 i 19.517.697, respectivament.

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació, que se situa en màxims, i es manté la tendència del nostre mercat de treball en situacions de creixement econòmic (reducció de l’atur entre març i juliol).

Amb unes previsions que situen el creixement per sobre del 2%, les expectatives de PIMEC en relació a seguir creant ocupació es van complint, la qual cosa queda reflectida en la reducció de l’atur i l’augment de l’afiliació. Amb tot, cal seguir treballant per reduir l’estacionalitat, amb iniciatives com el Pacte nacional per a la Indústria que situen aquest sector com a element central de la nostra economia.

 

Documents descarregables: