Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de juliol de 2019

PIMEC valora amb precaució la dinàmica de l’atur. D’una banda de forma positiva la reducció en termes interanuals, tot i el seu alentiment, així com, l’augment de l’afiliació i, d’altra banda de forma negativa l’evolució en relació al mes anterior, doncs l’increment d’aturats s’avança un mes en relació a anys anteriors

Barcelona, 2 d’agost de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de juliol tanca amb 358.830 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.011.433 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -10.294 i -123.588 persones, respectivament.
  • La patronal constata que en termes interanuals, aquest mes de l’any, l’atur alenteix la tendència de reducció dels mesos anteriors tant a Catalunya (variació interanual del -2,8% davant del -3,5% del mes anterior) com a Espanya (-3,9% davant del -4,6% del mes anterior). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada a l’agricultura (-11,3%), a la construcció (-7,1%) i a la indústria   (-4,6%) i menys als serveis (-1,9%). Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-3,8%) i Tarragona (-3,8%).
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 1.558 persones (+0,4%). A Espanya l’atur disminueix en -4.253 persones (-0,1%). A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix, sobretot, als serveis i, en menor mesura, a la construcció i a l’agricultura. En canvi, a la indústria i als sense ocupació anterior es redueix. Per demarcacions, l’atur augmenta a Barcelona i disminueix a Girona, Lleida i Tarragona.
  • Aquesta dinàmica d’alentiment en la disminució del nombre de persones desocupades en termes interanuals se superposa amb el manteniment del ritme d’increment de l’afiliació (2,3% a Catalunya i 2,6% a Espanya) situant el nombre d’afiliats en màxims, 3.520.636 i 19.533.211, respectivament.

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora amb precaució la dinàmica de l’atur. D’una banda de forma positiva la reducció en termes interanuals, tot i el seu alentiment, així com, l’augment de l’afiliació i, d’altra banda de forma negativa l’evolució en relació al mes anterior, doncs l’increment d’aturats s’avança un mes en relació a anys anteriors.

En aquest escenari, PIMEC creu convenient que s’aclareixi l’escenari polític en relació a la formació de govern, per a tal que es puguin elaborar uns pressupostos on es tingui en compte la potenciació de l’economia productiva que generi ocupació. 

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.520.636

2.631.813

356.455

203.027

329.341

19.533.211

Variació interanual (%)

2,3%

2,3%

2,4%

2,6%

2,0%

2,6%

Variació interanual (nombre)

79.344

59.061

8.473

5.235

6.576

490.401

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

7.148

2.418

926

1.717

2.087

149.499

Indústria

40.737

31.787

3.324

1.617

4.009

258.135

Construcció

29.862

21.187

3.337

1.447

3.891

250.201

Serveis

255.228

195.286

21.007

11.080

27.855

2.090.576

Sense ocupació

25.855

19.414

2.109

1.399

2.933

263.022

Total

358.830

270.092

30.703

17.260

40.775

3.011.433

       

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-11,3%

-10,1%

-14,1%

-9,8%

-12,8%

-2,4%

Indústria

-4,6%

-4,8%

-3,0%

-3,8%

-4,6%

-5,5%

Construcció

-7,1%

-6,8%

-9,1%

-2,2%

-9,1%

-7,2%

Serveis

-1,9%

-1,8%

-2,0%

-3,9%

-1,6%

-3,0%

Sense ocupació

-0,7%

0,8%

-4,7%

3,3%

-8,7%

-7,4%

Total

-2,8%

-2,5%

-3,5%

-3,8%

-3,8%

-3,9%

       

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-915

-271

-152

-187

-305

-3.732

Indústria

-1.977

-1.617

-103

-64

-193

-14.960

Construcció

-2.290

-1.536

-334

-32

-388

-19.511

Serveis

-4.927

-3.581

-431

-449

-466

-64.315

Sense ocupació

-185

153

-105

45

-278

-21.070

Total

-10.294

-6.852

-1.125

-687

-1.630

-123.588

       

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

1,4%

2,4%

1,9%

-3,4%

4,4%

1,1%

Indústria

-0,4%

0,2%

-1,3%

-2,4%

-3,4%

-1,3%

Construcció

1,1%

0,3%

6,9%

1,0%

0,9%

0,7%

Serveis

0,9%

1,4%

-1,8%

-0,6%

-0,3%

0,1%

Sense ocupació

-3,3%

-2,8%

-5,8%

-3,0%

-5,0%

-2,1%

Total

0,4%

0,9%

-1,1%

-1,1%

-0,6%

-0,1%

       

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

102

57

17

-60

88

1.646

Indústria

-175

49

-44

-40

-140

-3.528

Construcció

318

55

214

15

34

1.697

Serveis

2.193

2.720

-386

-66

-75

1.531

Sense ocupació

-880

-553

-129

-43

-155

-5.599

Total

1.558

2.328

-328

-194

-248

-4.253