Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de gener de 2019

Barcelona, 4 de febrer de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de gener tanca amb 398.376 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.285.761 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -24.490 i -190.767 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur alenteix lleument el ritme de reducció d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -5,8%) i a Espanya (-5,5%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-17,5%), a la construcció (-13,8%) i a la indústria       (-7,6%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles.
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 5.469 persones (+1,4%). A Espanya l’atur augmenta en 83.464 persones (+2,6%). A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en els serveis, en els sense ocupació anterior i de forma molt lleu, en la indústria. En canvi, es redueix en la construcció i l’agricultura. Per demarcacions, l’atur augmenta en totes elles.
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,9% a Catalunya i a Espanya).

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora en sentit positiu la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació en termes interanuals. L’entitat insisteix en la necessitat d’arribar a un acord per pactar nous pressupostos, tant a Catalunya com a Espanya, per tal que l’economia pugui continuar generant llocs de treball i reduir el nombre de persones aturades.

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.362.159

2.574.523

307.503

184.786

295.347

18.819.300

Variació interanual (%)

2,9%

2,9%

3,1%

2,6%

2,4%

2,9%

Variació interanual (nombre)

94.512

73.770

9.195

4.610

6.937

537.269

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

8.586

2.626

1.175

2.525

2.260

143.691

Indústria

44.602

34.312

3.711

1.965

4.614

285.332

Construcció

31.480

22.192

3.397

1.730

4.161

270.783

Serveis

287.972

209.715

28.707

13.843

35.707

2.316.615

Sense ocupació

25.736

19.066

2.235

1.392

3.043

269.340

Total

398.376

287.911

39.225

21.455

49.785

3.285.761

       

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-17,5%

-19,3%

-17,8%

-13,6%

-19,3%

-8,8%

Indústria

-7,6%

-8,3%

-5,9%

-2,7%

-6,1%

-7,2%

Construcció

-13,8%

-14,0%

-14,9%

-9,6%

-13,9%

-12,4%

Serveis

-4,3%

-4,4%

-5,1%

-2,4%

-3,8%

-4,2%

Sense ocupació

-3,6%

-3,3%

-5,3%

10,0%

-9,0%

-5,7%

Total

-5,8%

-5,8%

-6,6%

-3,8%

-6,1%

-5,5%

       

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1.823

-628

-255

-399

-541

-13.837

Indústria

-3.672

-3.087

-231

-55

-299

-22.006

Construcció

-5.060

-3.610

-597

-184

-669

-38.363

Serveis

-12.982

-9.677

-1.547

-334

-1.424

-100.340

Sense ocupació

-953

-655

-124

126

-300

-16.221

Total

-24.490

-17.657

-2.754

-846

-3.233

-190.767

       

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1,1%

-1,6%

-7,7%

-2,4%

4,8%

3,5%

Indústria

0,3%

0,1%

0,7%

2,7%

0,4%

0,4%

Construcció

-3,0%

-3,5%

-4,3%

3,1%

-1,7%

-2,5%

Serveis

2,2%

2,0%

2,0%

2,1%

3,1%

3,8%

Sense ocupació

1,2%

1,3%

0,3%

2,9%

0,2%

-0,5%

Total

1,4%

1,3%

0,9%

1,7%

2,3%

2,6%

       

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-98

-42

-98

-62

104

4.920

Indústria

127

33

26

51

17

1.202

Construcció

-981

-810

-151

52

-72

-6.896

Serveis

6.123

4.200

561

282

1.080

85.584

Sense ocupació

298

247

7

39

5

-1.346

Total

5.469

3.628

345

362

1.134

83.464

 

 

Documents descarregables: