Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de gener de 2017

Barcelona, 2 de febrer de 2017. Tenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

·         PIMEC valora positivament que malgrat el repunt tradicional dels nivells d’atur al mes de gener, la tendència interanual de millora es manté a bon ritme, i l’experimenten tots els sectors d’activitat.

·         L’entitat destaca que la reducció interanual en el nombre de persones desocupades respon a un increment de l’afiliació.

·         La patronal destaca que Catalunya pràcticament no experimenta increment del nombre d’aturats al mes de gener (variació intermensual).

·         L’entitat adverteix que la població activa (persones ocupades + aturades) continua reduint-se des de l’any 2011 i està als nivells de l’any 2007.

·         No obstant això, PIMEC destaca el fet que la taxa d’activitat femenina segueixi la seva tendència de millora, i amb un 53,4% estigui a prop dels seus nivells màxims.

·         La patronal creu necessari fer una aposta decidida per reduir els terminis de pagament de les grans empreses, per tal que les pimes puguin seguir invertint i creant ocupació.

·         PIMEC considera imprescindible dur a terme reformes estructurals al sector elèctric que permetin abaratir significativament els costos energètics, els quals estan perjudicant greument la productivitat de les empreses.

 

 

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.158.369

2.414.272

288.654

174.952

280.492

17.674.175

Variació interanual (%)

4,0%

3,9%

3,9%

3,0%

3,3%

3,3%

Variació interanual (nombre)

120.107

95.176

10.960

5.107

8.863

569.817

 

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

10.981

3.593

1.571

3.033

2.784

173.477

 

Indústria

55.290

43.157

4.366

2.216

5.551

344.468

 

Construcció

42.793

30.192

4.657

2.280

5.664

368.209

 

Serveis

317.973

233.498

31.429

14.724

38.322

2.564.668

 

Sense ocupació

26.886

19.836

2.499

1.272

3.279

309.409

 

Total

453.923

330.276

44.522

23.525

55.600

3.760.231

               

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

-17,8%

-20,3%

-16,3%

-15,9%

-17,3%

-12,4%

 

Indústria

-16,4%

-16,7%

-16,9%

-13,5%

-14,8%

-12,4%

 

Construcció

-21,4%

-21,9%

-21,5%

-17,9%

-20,4%

-17,9%

 

Serveis

-10,0%

-10,7%

-7,6%

-9,1%

-7,7%

-7,5%

 

Sense ocupació

-12,8%

-12,3%

-16,1%

-10,4%

-13,9%

-8,5%

 

Total

-12,4%

-12,9%

-11,0%

-11,4%

-10,8%

-9,4%

               

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

-2.377

-914

-306

-574

-583

-24.457

 

Indústria

-10.873

-8.671

-889

-347

-966

-48.637

 

Construcció

-11.676

-8.453

-1.277

-496

-1.450

-80.261

 

Serveis

-35.287

-28.047

-2.567

-1.468

-3.205

-208.253

 

Sense ocupació

-3.944

-2.791

-478

-147

-528

-28.916

 

Total

-64.157

-48.876

-5.517

-3.032

-6.732

-390.524

               

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

-4,1%

-4,0%

-10,5%

-5,3%

1,5%

2,4%

 

Indústria

-1,2%

-1,3%

-1,6%

0,6%

-1,1%

-0,3%

 

Construcció

-3,3%

-3,3%

-4,3%

1,4%

-3,8%

-2,1%

 

Serveis

0,8%

0,5%

1,8%

1,4%

1,9%

2,7%

 

Sense ocupació

0,8%

0,6%

0,7%

6,0%

0,3%

-1,5%

 

Total

0,1%

-0,1%

0,2%

0,7%

0,9%

1,5%

               

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

-464

-150

-185

-171

42

4.102

 

Indústria

-695

-577

-72

14

-60

-1.103

 

Construcció

-1.446

-1.042

-209

31

-226

-7.833

 

Serveis

2.668

1.205

551

208

704

66.929

 

Sense ocupació

215

115

18

72

10

-4.838

 

Total

278

-449

103

154

470

57.257

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.