Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de febrer de 2017

 

Barcelona, 2 de març de 2017. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, i a l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

·         PIMEC valora positivament l’evolució de l’atur del mes de febrer, que ha caigut un 11,3% a Catalunya i un 9,7% a Espanya en termes interanuals.

·         L’entitat destaca que la reducció interanual en el nombre de persones desocupades respon a un increment de l’afiliació, que a Catalunya es manté en nivells propers al 4% La caiguda de l’atur es produeix a tots els sectors d’activitat, amb especial incidència en els sectors de la construcció (-20,7%), i l’agricultura (-18,3%).

·         La patronal destaca que Barcelona i Lleida són les províncies amb major reducció de l’atur a Catalunya, amb una caiguda de l’11,9% i l’11,1%, respectivament.

·         L’entitat adverteix com a factor negatiu que la població activa (persones ocupades + aturades) continua reduint-se.

·         PIMEC creu inajornable pel país fer una aposta decidida per millorar les infraestructures que tenen un fort i provat impacte en el creixement econòmic i de l’ocupació; l’exemple més important de les quals és el Corredor Mediterrani.

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.180.957

2.432.403

291.549

175.837

281.168

17.748.255

Variació interanual (%)

3,9%

3,8%

3,8%

3,0%

3,1%

3,4%

Variació interanual (nombre)

120.560

96.547

10.542

5.118

8.353

580.543

 

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

11.342

3.706

1.590

3.080

2.966

183.211

 

Indústria

54.584

42.425

4.386

2.199

5.574

341.080

 

Construcció

42.144

29.773

4.543

2.225

5.603

361.533

 

Serveis

315.537

231.429

31.228

14.604

38.276

2.550.930

 

Sense ocupació

28.735

21.166

2.704

1.366

3.499

314.122

 

Total

452.342

328.499

44.451

23.474

55.918

3.750.876

        

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

-18,3%

-19,7%

-15,0%

-19,3%

-17,0%

-13,6%

 

Indústria

-15,4%

-16,1%

-14,6%

-13,0%

-10,8%

-12,3%

 

Construcció

-20,7%

-21,0%

-21,0%

-17,4%

-19,8%

-18,2%

 

Serveis

-9,0%

-9,9%

-5,6%

-8,1%

-6,9%

-7,7%

 

Sense ocupació

-9,7%

-9,3%

-12,4%

-7,7%

-10,9%

-9,5%

 

Total

-11,3%

-11,9%

-9,2%

-11,1%

-9,6%

-9,7%

        

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

-2.538

-912

-280

-737

-609

-28.752

 

Indústria

-9.903

-8.145

-751

-330

-677

-48.031

 

Construcció

-10.992

-7.934

-1.208

-469

-1.381

-80.213

 

Serveis

-31.368

-25.389

-1.860

-1.293

-2.826

-212.238

 

Sense ocupació

-3.094

-2.169

-382

-114

-429

-32.876

 

Total

-57.895

-44.549

-4.481

-2.943

-5.922

-402.110

        

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

3,3%

3,1%

1,2%

1,5%

6,5%

5,6%

 

Indústria

-1,3%

-1,7%

0,5%

-0,8%

0,4%

-1,0%

 

Construcció

-1,5%

-1,4%

-2,4%

-2,4%

-1,1%

-1,8%

 

Serveis

-0,8%

-0,9%

-0,6%

-0,8%

-0,1%

-0,5%

 

Sense ocupació

6,9%

6,7%

8,2%

7,4%

6,7%

1,5%

 

Total

-0,3%

-0,5%

-0,2%

-0,2%

0,6%

-0,2%

        

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

 

Agricultura

361

113

19

47

182

9.734

 

Indústria

-706

-732

20

-17

23

-3.388

 

Construcció

-649

-419

-114

-55

-61

-6.676

 

Serveis

-2.436

-2.069

-201

-120

-46

-13.738

 

Sense ocupació

1.849

1.330

205

94

220

4.713

 

Total

-1.581

-1.777

-71

-51

318

-9.355

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.