Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes d’octubre de 2019

PIMEC valora de forma negativa l’evolució de l’atur en relació al mes anterior i de forma positiva els registres de l’afiliació.

Barcelona, 5 de novembre de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes d’octubre tanca amb 387.267 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.177.659 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -3.930 i -77.044 persones, respectivament.
     
  • La patronal constata que en termes interanuals, aquest mes de l’any, l’atur continua alentint la tendència de reducció dels mesos anteriors a Catalunya (variació interanual del -1,0% davant del -2,0% del mes anterior) i a Espanya (-2,4% davant del -3,8% del mes anterior). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada a l’agricultura (-7,3%), a la construcció (-5,3%), no tant a la indústria (-1,8%) i menys als serveis (-0,4%). Per contra, augmenten els aturats sense ocupació anterior (+1,0%).  Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-4,5%).
     
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 14.644 persones (+3,9%) i a Espanya en 97.948 persones (+3,2%), els increments més alts dels darreres anys. A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació és desigual en funció del sector i la demarcació. Així, els aturats de l’agricultura i sense ocupació anterior augmenten en totes les demarcacions, mentre que el nombre d’aturats de la construcció es redueix en totes elles. De la seva banda, Barcelona registra un moderat augment dels aturats dels serveis (+2,5%), mentre que augmenten de forma intensa a Lleida (+11,1%), Girona (+10,9%) i Tarragona (9,0%). Els aturats de l’agricultura augmenten de forma intensa a totes les demarcacions i els de la indústria augmenten de forma moderada a Barcelona (+1,8%) i de forma més intensa a Girona (+4,0%), Lleida (+4,9%) i Tarragona (+4,9%).
     
  • Aquesta dinàmica de l’atur registrat se superposa amb increments de l’afiliació en termes interanuals a Catalunya (2,2%) i a Espanya (2,3%) i, en relació al mes anterior, en què l’afiliació augmenta d’un +0,3% a Catalunya i d’un +0,6% a Espanya, situant el nombre d’afiliats en 3.469.595 i 19.429.993, respectivament.

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma negativa l’evolució de l’atur en relació al mes anterior i de forma positiva els registres de l’afiliació.

Malgrat aquesta dinàmica de desacceleració, analitzats els últims EROS, es constata que aquests no responen a un mateix factor i que no tots són conseqüència d’aquesta desacceleració. En aquest escenari, PIMEC destaca la necessitat d’implementar mesures industrials potents. 

Documents descarregables: