Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes d’octubre de 2017

Barcelona, 3 de novembre de 2017. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

 

·        PIMEC constata que l’atur manté el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals properes als dos dígits a Catalunya (-9,5%) i no tant a Espanya    (-7,9%). L’entitat destaca el fet que aquesta millora en termes interanuals continua de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat.

 

·        Si bé l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta els creixements de l’atur més elevats en aquest mes, enguany aquesta tendència és més accentuada.

 

·        En relació al mes anterior, l'atur augmenta de 14.698 persones, la gran majoria del sector serveis i, en menor mesura del sector primari. Es redueix el nombre d’aturats de la construcció.  

 

·        La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,8% a Catalunya i 3,5% a Espanya).

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.304.074

2.510.615

311.771

180.639

301.050

18.430.529

Variació interanual (%)

3,8%

3,7%

3,7%

2,1%

3,5%

3,5%

Variació interanual (nombre)

119.638

94.456

11.141

3.775

10.266

617.173

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

10.858

3.460

1.487

3.192

2.719

166.854

Indústria

48.354

37.937

3.882

1.845

4.690

306.811

Construcció

37.110

26.390

4.108

1.673

4.939

307.495

Serveis

290.706

214.385

28.226

13.311

34.784

2.372.719

Sense ocupació

28.043

21.016

2.462

1.245

3.320

313.147

Total

415.071

303.188

40.165

21.266

50.452

3.467.026

             

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-8,7%

-13,0%

-8,0%

-5,2%

-7,1%

-7,1%

Indústria

-15,1%

-15,5%

-11,3%

-13,1%

-15,6%

-11,5%

Construcció

-17,1%

-17,2%

-16,1%

-17,8%

-17,2%

-17,4%

Serveis

-7,9%

-8,6%

-5,9%

-9,3%

-4,9%

-6,4%

Sense ocupació

-3,7%

-3,2%

-5,7%

-4,2%

-4,6%

-5,3%

Total

-9,5%

-10,0%

-7,7%

-9,5%

-7,4%

-7,9%

             

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1.033

-519

-130

-176

-208

-12.688

Indústria

-8.576

-6.933

-495

-279

-869

-39.777

Construcció

-7.672

-5.491

-790

-363

-1.028

-64.706

Serveis

-24.988

-20.074

-1.780

-1.357

-1.777

-163.234

Sense ocupació

-1.066

-703

-149

-55

-159

-17.551

Total

-43.335

-33.720

-3.344

-2.230

-4.041

-297.956

             

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

12,6%

8,7%

33,2%

21,7%

0,1%

5,8%

Indústria

0,6%

0,2%

1,8%

4,3%

1,4%

0,7%

Construcció

-0,4%

0,5%

-2,5%

1,0%

-3,7%

-1,7%

Serveis

4,5%

2,4%

13,0%

12,0%

9,2%

2,2%

Sense ocupació

2,9%

2,5%

5,9%

2,7%

3,1%

-0,1%

Total

3,7%

2,0%

10,2%

11,1%

6,1%

1,7%

             

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

1.219

276

371

569

3

9.194

Indústria

286

76

68

76

66

2.028

Construcció

-147

130

-105

16

-188

-5.190

Serveis

12.561

4.962

3.251

1.428

2.920

50.985

Sense ocupació

779

508

137

33

101

-173

Total

14.698

5.952

3.722

2.122

2.902

56.844

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.