Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de desembre de 2018

Barcelona, 3 de gener de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de desembre tanca amb 392.907 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.202.297 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -25.111 i -210.484 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur alenteix lleument el ritme de reducció d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -6,0%) i a Espanya (-6,2%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-17,4%), a la construcció (-14,0%) i a la indústria       (-8,7%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles.
  • En relació al mes anterior, a Catalunya disminueix l’atur en 1.498 persones         (-0,4%). A Espanya l’atur es redueix -50.570 persones (-1,6%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en els serveis, en els sense ocupació anterior i en l’agricultura i, en canvi, augmenta en la construcció i la indústria. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles.
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,9% a Catalunya i 3,1% a Espanya).

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora en sentit positiu la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació en termes interanuals. Per a tal de què la nostra economia pugui continuar generant llocs de treball i reduir el nombre de persones aturades, seria bo que s’arribés a un acord per pactar nous pressupostos, tant a Catalunya com a Espanya, que contemplin un entorn facilitador de l’activitat econòmica i, en el mateix sentit, cal que la reforma laboral prevista no freni les expectatives per continuar generant ocupació.

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.396.621

2.597.691

311.245

186.101

301.584

19.024.165

Variació interanual (%)

2,9%

3,0%

3,0%

2,3%

2,5%

3,1%

Variació interanual (nombre)

96.437

75.818

8.994

4.256

7.370

563.965

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

8.684

2.668

1.273

2.587

2.156

138.771

Indústria

44.475

34.279

3.685

1.914

4.597

284.130

Construcció

32.461

23.002

3.548

1.678

4.233

277.679

Serveis

281.849

205.515

28.146

13.561

34.627

2.231.031

Sense ocupació

25.438

18.819

2.228

1.353

3.038

270.686

Total

392.907

284.283

38.880

21.093

48.651

3.202.297

       

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-17,4%

-18,9%

-18,5%

-11,7%

-21,0%

-10,5%

Indústria

-7,7%

-8,4%

-6,1%

-3,3%

-5,5%

-7,3%

Construcció

-14,0%

-13,8%

-15,5%

-12,2%

-14,6%

-11,7%

Serveis

-4,5%

-4,6%

-5,2%

-2,3%

-3,7%

-4,8%

Sense ocupació

-4,1%

-4,2%

-5,6%

11,7%

-8,2%

-7,4%

Total

-6,0%

-6,0%

-6,9%

-3,7%

-6,1%

-6,2%

       

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1.824

-620

-289

-343

-572

-16.340

Indústria

-3.707

-3.135

-241

-65

-266

-22.433

Construcció

-5.284

-3.679

-649

-234

-722

-36.621

Serveis

-13.199

-10.018

-1.551

-317

-1.313

-113.456

Sense ocupació

-1.097

-834

-132

142

-273

-21.634

Total

-25.111

-18.286

-2.862

-817

-3.146

-210.484

       

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-5,1%

-3,8%

-0,4%

-8,6%

-5,0%

-7,0%

Indústria

0,8%

0,2%

0,4%

4,1%

5,1%

1,4%

Construcció

2,3%

1,8%

2,7%

8,5%

2,5%

3,7%

Serveis

-0,5%

-0,4%

-0,8%

-2,1%

-0,6%

-1,9%

Sense ocupació

-2,5%

-3,0%

-0,4%

-1,2%

-1,1%

-3,7%

Total

-0,4%

-0,3%

-0,3%

-1,6%

-0,1%

-1,6%

       

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-469

-106

-5

-244

-114

-10.392

Indústria

369

56

14

75

224

3.967

Construcció

736

407

92

132

105

9.998

Serveis

-1.487

-744

-222

-297

-224

-43.874

Sense ocupació

-647

-586

-9

-17

-35

-10.269

Total

-1.498

-973

-130

-351

-44

-50.570 

 

Documents descarregables: