Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes d’agost de 2020

De cara als pressupostos de 2021, PIMEC demana que s’elaborin a partir d’una revisió de les despeses de funcionament que permetin la seva reducció i, que les inversions es prioritzin a partir, d‘una banda, de l’ocupació que generin i, de l’altra, a partir de la millora de la productivitat i competitivitat per al sector productiu. Les males dades d’atur de l’agost mostren els efectes de la baixa activitat del sector turístic. Malgrat això, el nombre de persones aturades va augmentar menys que a l’agost de l’any passat.

Barcelona, 2 de setembre de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat Barcelona, 2 de setembre de 2020. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i a l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, PIMEC destaca:

  • El mes d’agost tanca amb 480.642 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.802.814 a Espanya, el que suposa un augment en relació amb l’any anterior de +109.224 i +737.010 persones, respectivament.
  • Els efectes de la crisi de la Covid-19 es reflecteixen en l'augment del nombre de persones aturades. Així, a l’agost, l’atur estabilitza el creixement interanual i augmenta d'un 29,4% a Catalunya i menys a Espanya (+24,0%). A partir de les dades sectorials, l’entitat destaca el fet que aquest augment del nombre d’aturats, en termes interanuals a Catalunya, és molt elevat al primari (+33,7%) i als serveis (+33,1%) i, no tant, a la indústria (+18,7%), a la construcció (+17,7%) i als sense ocupació anterior (21,9%). L'atur augmenta en totes les demarcacions, +36,1% a Girona, +35,2% a Tarragona, +27,7% a Barcelona i, +29,7% a Lleida.
  • En relació amb el mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en +11.293 persones        (+2,4%), i a Espanya de forma no tant intensa, on augmenta en +29.780 persones (+0,8%). A Catalunya, es redueix el nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació al primari (-0,3%) i augmenta a la construcció (+3,8%), als sense ocupació anterior (+2,8%), als serveis (+2,4%) i a la indústria   (+2,0%). L’atur augmenta a totes les demarcacions, Lleida (+4,2%), Girona            (+2,8%), Barcelona (+2,3%) i Tarragona (+2,1%).  
  • Aquesta dinàmica de l’atur registrat es combina amb caigudes rellevants de l’afiliació en termes interanuals a Catalunya (-3,3%) i a Espanya (-2,7%), i no tant en relació amb el mes anterior a Catalunya (-0,7%) i sense variació a Espanya (0,0%).

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.341.626

2.501.274

333.273

198.041

309.038

18.792.376

Variació interanual (%)

-3,3%

-2,9%

-5,5%

-2,2%

-5,1%

-2,7%

Variació interanual (nombre)

-113.820

-73.428

-19.307

-4.498

-16.588

-527.851

Variació intermensual (%)

-0,7%

-1,0%

0,2%

0,3%

0,3%

0,0%

Variació intermensual (nombre)

-22.824

-25.186

724

652

986

6.822

 

 

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

9.168

2.818

1.209

2.522

2.619

187.342

Indústria

50.089

38.344

4.539

2.125

5.081

313.016

Construcció

36.935

25.876

4.210

1.722

5.127

306.224

Serveis

354.652

267.880

31.138

15.189

40.445

2.670.601

Sense ocupació

29.798

22.122

2.603

1.490

3.583

325.631

Total

480.642

357.040

43.699

23.048

56.855

3.802.814

       

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

33,7%

20,9%

46,0%

50,0%

29,7%

31,2%

Indústria

18,7%

16,2%

32,3%

30,5%

22,9%

17,7%

Construcció

17,7%

16,9%

14,6%

14,1%

26,0%

17,1%

Serveis

33,1%

31,5%

40,5%

30,4%

39,2%

25,0%

Sense ocupació

21,9%

20,5%

29,3%

14,4%

29,3%

25,6%

Total

29,4%

27,7%

36,1%

29,7%

35,2%

24,0%

       

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

2.309

487

381

841

600

44.498

Indústria

7.893

5.339

1.109

497

948

47.125

Construcció

5.553

3.744

537

213

1.059

44.658

Serveis

88.122

64.205

8.976

3.544

11.397

534.318

Sense ocupació

5.347

3.758

590

188

811

66.411

Total

109.224

77.533

11.593

5.283

14.815

737.010

       

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-0,3%

-0,2%

-4,0%

4,8%

-3,1%

-6,6%

Indústria

2,0%

2,0%

3,1%

0,8%

1,1%

1,0%

Construcció

3,8%

3,3%

7,8%

2,1%

4,1%

2,7%

Serveis

2,4%

2,2%

2,4%

4,8%

2,2%

0,8%

Sense ocupació

2,8%

2,4%

3,4%

4,0%

4,5%

3,8%

Total

2,4%

2,3%

2,8%

4,2%

2,1%

0,8%

       

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-23

-5

-51

116

-83

-13.253

Indústria

972

763

137

17

55

2.981

Construcció

1.368

828

304

35

201

7.983

Serveis

8.166

5.892

718

701

855

20.216

Sense ocupació

810

514

85

57

154

11.853

Total

11.293

7.992

1.193

926

1.182

29.780