Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes d’agost de 2019

Barcelona, 3 de setembre de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes d’agost tanca amb 371.418 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.065.804 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -9.300 i -116.264 persones, respectivament.
     
  • La patronal constata que en termes interanuals, aquest mes de l’any, l’atur continua alentint la tendència de reducció dels mesos anteriors tant a Catalunya (variació interanual del -2,4% davant del -2,8% del mes anterior) com a Espanya   (-3,7% davant del -3,9% del mes anterior). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada a l’agricultura (-10,7%), a la construcció    (-7,1%) i a la indústria (-4,1%) i menys als serveis (-1,5%). Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-3,8%).
     
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 12.588 persones (+3,5%). A Espanya l’atur també augmenta, en 54.371 persones (+1,8%). A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix, sobretot, als serveis i, en menor mesura, a la construcció i a la indústria. En canvi, a l’agricultura i als sense ocupació anterior es redueix. Per demarcacions, l’atur augmenta en totes elles.
     
  • Aquesta dinàmica d’alentiment en la disminució del nombre de persones desocupades en termes interanuals se superposa amb el manteniment del ritme d’increment de l’afiliació a Catalunya (2,4%) i a Espanya (2,5%). En relació al mes anterior, l’afiliació cau d’un -1,85% a Catalunya i d’un -1,09% a Espanya situant el nombre d’afiliats en 3.455.446 i 19.320.227, respectivament.

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma negativa l’evolució de l’atur en relació al mes anterior, doncs representa l’increment d’aturats més elevat dels últims anys en un mes d’agost i, d’altra banda, de forma positiva la reducció en termes interanuals, tot i el seu alentiment, així com, l’augment de l’afiliació en relació a un any enrere. En aquest escenari, PIMEC considera que la inseguretat que genera el fet de no tenir govern no ajuda a millorar la situació en relació a l’evolució de l’atur. 

Documents descarregables: