Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes d’abril de 2019

L'entitat valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació

Barcelona, 6 de maig de 2019. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

 • El mes d’abril tanca amb 381.598 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.163.599 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -17.348 i -172.302 persones, respectivament.
   
 • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur accelera el ritme de reducció de l’anterior mes tant a Catalunya (variació interanual del -4,3% davant del -3,8%) i a Espanya (-5,2% davant el -4,9%). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-16,0%), a la construcció (-10,9%) i a la indústria (-6,5%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida i Tarragona (-6,5% en ambdues demarcacions).
   
 • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur disminueix en -14.142 persones (-3,6%). A Espanya l’atur disminueix en -91.518 persones (-2,8%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors. Per demarcacions, l’atur disminueix en totes elles.
   
 • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincidents amb els increments de l’afiliació (5,8% a Catalunya i 6,1% a Espanya).
   

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació i es recull l’efecte positiu de la setmana santa.

Amb unes previsions que situen el creixement per sobre del 2%, les expectatives de PIMEC en relació a seguir creant ocupació es van complint, la qual cosa queda reflectida en la reducció de l’atur i l’augment de l’afiliació. En aquest sentit, després de les eleccions generals, PIMEC demana al nou govern que es formi que desenvolupi polítiques per dinamitzar l’economia productiva i, en especial la indústria, per a poder seguir creant ocupació. 

Documents descarregables: