Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes d’abril de 2016

Barcelona, 4 de maig de 2016. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

PIMEC valora positivament les darreres dades d’evolució del mercat de treball que mantenen la reducció de la desocupació a taxes elevades, per sobre del 12% de caiguda al conjunt de Catalunya, i de forma generalitzada a tots els sectors i demarcacions.

La patronal també destaca positivament que la indústria sigui, després d’un sector tan castigat com la construcció, el que presenti les millors taxes de reducció d’atur, per la seva capacitat d’arrossegament de la resta de l’economia.

Aquestes dades es complementen amb les de l’enquesta de població activa, que ofereix informació en aquesta mateixa línia. Segons l’INE, al primer trimestre de 2016 s’observa un increment de l’ocupació en 104.100 persones respecte a un any enrere i aquesta creació d’ocupació ha permès reduir el nombre de persones aturades en 98.100. Així doncs, es constata que el mercat de treball està no només reduint el nombre d’aturats sinó generant llocs de treball en proporcions similars.

La patronal destaca la tendència a la baixa de les taxes d’atur, que a Catalunya se situa en el 17,4%, el nivell més baix des de 2010, però creu que cal seguir fent esforços per reduir aquests nivells encara excessius. Per això demana mesures per impulsar l’activitat econòmica que generin ocupació. Així com actuacions que tinguin en compte els aturats de llarga durada, els joves i les persones de més edat, sobre els que cal fer especials esforços per augmentar-ne l’ocupabilitat. 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.