Valoració de PIMEC Lleida sobre les dades d’atur del mes de gener de 2016

Lleida, 2 de febrer de 2016. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística:

  • PIMEC Lleida valora positivament la tendència que se segueix observant en el nombre de persones inscrites als registres d’atur, el qual disminueix a tots els sectors. La reducció ha estat més alta que al conjunt de l’Estat (-10,5% enfront de -8,3%). La reducció dels inscrits ve acompanyada d’increments en les afiliacions (3,5% a Catalunya).
  • Complementàriament a les dades d’atur registrat, l’enquesta de població activa (EPA) de tancament d’any mostra que aquesta reducció no ha estat homogènia a tots els col·lectius: els aturats disminueixen més entre els joves i els homes, i menys els majors de 45 anys (malgrat l’experiència que poden tenir) i entre les dones.
  • Destaca la notable reducció interanual al sector de la construcció (-16,4%) i de la indústria (-15,7%), en percentatges molt semblants a totes les demarcacions catalanes.
  • La patronal lamenta l’endarreriment en la formació del govern de l’Estat, que és qui té a les seves mans l’instrumental per a aplicar polítiques laborals, i demana al nou govern de la Generalitat que prioritzi les polítiques actives amb l’objecte de consolidar la millora l’ocupació.

 

Departament de Comunicació

Núria Fernández

93 496 45 00

nfernandez@pimec.org

@NuriaFdz_

 

 

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.