Un 90% de pimes i autònoms està patint els efectes negatius de la crisi del Coronavirus

L’entitat destaca que un 55,6% ha previst realitzar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). La patronal lamenta que el Consell de Ministres d’ahir no aprovés mesures que són absolutament necessàries per garantir la supervivència de moltes pimes i autònoms com la suspensió de les liquidacions fiscals i de les quotes de la Seguretat Social o la definició clara de força major a l’hora de tramitar un ERTO.

Barcelona, 25 de març de 2020. PIMEC constata que prop d’un 90% de les pimes i el col·lectiu d’autònoms de Catalunya està patint algun tipus d’afectació derivada del Covid-19, tot destacant la davallada de les vendes i les tensions de tresoreria. L’informe de l’Observatori de la PIMEC basat en els resultats de l’enquesta de l’entitat sota el nom ‘Impacte econòmic de l’estat d’alarma derivat de la crisi del Covid-19 sobre les pimes i els autònoms de Catalunya’, també indica que un 89,8% del teixit empresarial català està registrant una contracció en les vendes o una anul·lació de les reserves, que en un 74,4% és de més d’un 20%.

En relació a l’aprovisionament de materials i components, un 53,2% està patint un escanyament, mentre que un 38,1% manifesta tenir perill de ruptura d’estocs. A més, un 75% apunta que està experimentant tensions de tresoreria i un 33,4% pateix un augment de baixes laborals.

Sobre les mesures de teletreball, un 60,9% les ha implementat, i un 47,7% ha modificat els torns de treball o de vacances. D’altra banda, un 51,9% ha tancat algun establiment i un 55,6% ha previst realitzar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

Preguntats per les mesures impulsades per les diferents administracions públiques, un 55,2% de les empreses pensa acollir-se a línies de finançament addicional extraordinàries, com les de l’ICO o l’ICF, i un 86,2% dels autònoms preveu acollir-se a les mesures específiques adreçades a aquest col·lectiu.

De l’informe se’n desprèn que el volum diari d’ingressos d’explotació que s’està generant en aquests moments és de 1.700 milions d’euros. Això significa un 25% del que es generaria en una situació normal, per tant, parlem d’una baixada d’ingressos generats d’un 75%. Durant quatres setmanes de confinament, això suposaria deixar de generar un total d’ingressos d’explotació de 46.800 milions d’euros, un 9,4% del VAB anual.

Aquesta segona enquesta en la qual es basa aquest informe de la patronal es va realitzar entre els dies 20 i 23 de març de 2020 a micro, petites i mitjanes empreses i a professionals autònoms de Catalunya. La mostra va recollir un total de 2.067 respostes.

Mesures urgents per a pimes i autònoms

Tenint en compte aquestes dades, PIMEC urgeix a la implementació de mesures per garantir la supervivència de moltes pimes i autònoms. En aquest sentit, la patronal lamenta que el Consell de Ministres d’ahir no aprovés mesures econòmiques que són absolutament prioritàries, com la suspensió de liquidacions fiscals i de les quotes de la Seguretat Social.

Així mateix, la patronal demana que aquelles empreses que hagin d’acudir al mecanisme de l’ERTO tinguin la seguretat jurídica suficient per no provocar problemes futurs i, per tant, manifestem la necessitat d’establir un criteri clar en el sentit d’establir que totes aquelles empreses que no poden operar amb la normalitat prèvia a la crisi sanitària s’entenguin en situació de força major. Aquest fet pot comportar la destrucció massiva de milers d’empreses i llocs de treball si aquesta mesura no es concreta de forma immediata.

En relació a la darrera mesura financera dotada amb un import de 20.000 milions en línies d’avals, PIMEC considera que el concepte és correcte perquè permet una distribució ràpida dels ajuts, però demana que, en la mesura en que es vegi que l'import es consumeix, s'alliberi ràpidament la resta del tram d’avals. La patronal veu positiu que aquesta mesura serveixi tant per nous préstecs com per renovacions.

 

 

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.