Postura de PIMEComerç davant la darrera sentència del Tribunal Constitucional davant implantació de grans equipaments comercials

La patronal reclama, amb la màxima urgència, l'aprovació de la nova Llei de Comerç per pal'liar l'eventual allau de llicències

Barcelona, 27 d’abril de 2016.- Davant la declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat del Tribunal Constitucional que afecta la disposició transitòria 8a de la Llei 2/2010, s’aixeca la suspensió de l’excepcionalitat a l’hora d’implantar establiments de superfície igual o superior a 800m² fora de la trama urbana consolidada a què fa referència el Decret llei 1/2009 de Catalunya, en el seu article 9è.

En aquest sentit, i per pal·liar l’eventual allau de llicències d’implantació de grans superfícies, i ajudar els ajuntaments a poder ordenar el seu territori, reclamem al Govern de Catalunya que aprovi, amb la màxima urgència, la Llei catalana de Comerç. Així mateix, i de forma preventiva, es presenta com a alternativa reclamar al Govern de la Generalitat una moratòria de llicències de qualsevol tipus que superin els 400m² fora de TUC o Plantejament General. 
 
Cal posar en relleu que fa més de 7 anys des de l’aprovació del Decret Llei 1/2009, i 2 anys i mig des de l’aprovació de la disposició transitòria –la qual establia el marge d’un any per aprovar l’esmentada Llei de Comerç.
 
En definitiva, els ajuntaments i el sector del comerç català han de poder emparar-se dels instruments jurídics suficients que permetin valorar adequadament els interessos públics i també els privats, per tal de poder garantir el seu propi model territorial; urbà i periurbà, i també els permetin, així, elaborar i definir el model comercial del seu municipi a través del seu propi Planejament Urbanístic.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esther Notario - Comunicació de PIMEComerç
Tel. 93 496 45 00 - enotario@pimec.org
 
 
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.