El Pla 2/15 per a l’Impuls del Món Rural de PIMEC ja compta amb més de quaranta entitats adherides

Els Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a les Terres de l'Ebre, les Cambres de Comerç de Tarragona, Reus i Tortosa, 7 ajuntaments de les províncies de Tarragona i Lleida, la cooperativa Llet Nostra i JARC, el Col·legi d’Economistes i el d’Enginyers Agrícoles, entre les adhesions

Barcelona, 5 d’agost de 2019. Quaranta-tres entitats públiques i privades ja es comptabilitzen com les primeres en adherir-se al Pla 2/15 per l’Impuls del Món Rural de PIMEC, una iniciativa que va sorgir com a conseqüència dels incendis de la Ribera d’Ebre i la necessitat d’activar un debat intens i obert a diferents nivells sobre com enfortir el sector primari i fer front al despoblament de les zones rurals de Catalunya.

L’objectiu del Pla és fer propostes d’aplicació real que ajudin a impulsar l’entorn rural i forestal, reactivar l’activitat econòmica i evitar que es posi en perill la sostenibilitat, punts que es tracten en els apartats 2 i 15 del programa Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).

Entre les entitats que s’han adherit, es troben els Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a les Terres de l'Ebre, les Cambres de Comerç de Tarragona, Reus i Tortosa, els ajuntaments d’Amposta, Salou, Agramunt, Falset, Torredembarra, Bellpuig, Albi i diferents empreses i entitats, entre les que destaquen la cooperativa Llet Nostra, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya i el Col·legi d’Economistes de Catalunya. A més a més, els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, com a entitat més representativa del sector, també s’ha adherit.

El Pla 2/15 per a l’Impuls del Món Rural seguirà obert a la societat catalana per continuar aglutinant noves adhesions i traslladar a l’Administració totes les propostes que ajudin a impulsar el món rural i forestal. En particular, el mencionat Pla destaca les següents propostes:

 • Ajudes a fons perdut per recuperar l’activitat empresarial malmesa per l’incendi.
 • Promoure i estimular les inversions per poder aplicar els ODS.
 • Gestionar més eficientment el món rural i els boscos amb la finalitat d’evitar la desforestació, la desertització i la despoblació.
 • Garantir la connectivitat 5G i/o fibra a tot el territori.
 • Introduir un plus per a fomentar la repoblació de les comarques rurals en les places de funcionaris.
 • Desplegar serveis a la persona que siguin de qualitat per tot el territori rural i forestal.
 • Invertir i afavorir els convenis tecnològics entre productors i empresaris per tal de fomentar la tecnologia en tots els aspectes productius de la indústria agroalimentària.
 • Potenciar la formació dels treballadors respecte a les noves tecnologies i la implantació de noves tècniques de producció.
 • Impulsar el consum de productes de proximitat tot promovent un consum responsable i sostenible.
 • Implicar tots els actors del món rural en una estratègia de futur que garanteixi un nivell de vida i un dia a dia igual que en les zones urbanes, focalitzant especialment l’acció sobre els col·lectius de població jove.
 • Invertir i integrar el món rural en el desenvolupament urbanístic del territori tot apostant per una visió més d’enginyer i menys d’arquitecte on la veu del que hi viu tingui més valor que la del qui ho dissenya des d’un despatx central.