Les pimes de mitjana cobren a més de 8 dies per sobre del límit legal

La xifra s’extreu de l’excés dels 60 dies en el termini de cobrament que marca la llei en el sector privat respecte a la realitat registrada de 68,3 dies, segons una mostra de 79.160 petites i mitjanes empreses

Barcelona, 7 de juny de 2019. Les pimes catalanes segueixen cobrant en uns terminis superiors als que marca la llei. Així ho indica un estudi que ha elaborat l’Observatori de PIMEC, sota el títol ‘Terminis de cobrament de la pime catalana per dimensió i per grans sectors’, que analitza de manera detallada l’evolució i l’anàlisi del nombre de dies que les pimes han trigat a cobrar any per any des del 2009 fins el 2017.

L’informe explica que el problema dels llargs períodes de cobrament de les factures s’està corregint gràcies, entre d’altres, a la llei 15/2010, que va establir que al sector privat el termini màxim havia de ser 60 dies i al sector públic, de 30. En aquest sentit, i d’acord amb les dades corresponents a una mitjana anual de 79.160 pimes catalanes, el termini mitjà de cobrament en el sector privat durant el 2017 va ser de 68,3 dies, per tant, per sobre del que marca la llei. Tot i això, el mateix informe detalla que el 2009 les pimes cobraven a 82,9 dies, de manera que en tot el període els terminis s’han reduït en 14,6 dies. 

Anàlisi per sectors

Per grans sectors, el primari és el que cobra més aviat (54,1 dies el 2017), mentre que la construcció és la que triga més a cobrar (93,2 dies el 2017). La indústria ho fa a 78,4 dies, 18 dies per sobre del límit legal. Pel que fa al sector serveis, el termini de cobrament ha passat de 72,5 a 62 dies, una reducció de 10,5 dies.

En referència als subsectors industrials en el període 2009-2017: en l’energia, l’aigua, el gas i el reciclatge, el termini de cobrament ha passat de 116,6 a 79,4 dies, una reducció de 37,2 dies; en les indústries extractives no energètiques ha passat de 118,3 a 99,9 dies, una reducció de 18,4 dies; en les indústries químiques ha passat de 89,6 a 77,4 dies, una reducció de 12,2 dies; en la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric ha passat de 105,9 a 86,9 dies, una reducció de 18,9 dies; en el material de transport, la xifra es va reduir, però ha augmentat des del 2015, per tornar-se a situar en els 70 dies; en la indústria alimentària, el termini es va reduir en 9 dies per a situar-se finalment als 60 el 2017; en la indústria tèxtil, cuir i confecció, es va reduir en 27,3 dies per a situar-se en els 71,8; en el cautxú, fusta i altres indústries, es va reduir en 23,5 dies per a situar-se en els 77,1; en el paper, arts gràfiques i edició, es va reduir en 20 dies fins a situar-se en els 87,6 dies.

Pel que fa als diferents subsectors comercials, en el comerç i reparacions el termini de cobrament entre el 2009 i 2017 ha passat de 70,4 a 61 dies, 9,6 dies menys; en l’hoteleria i la restauració ha passat de 22,4 a 14,5 dies, una reducció de 7,9 dies; en el transport i comunicacions ha passat de 89,3 a 86,6 dies, una reducció de 2,7 dies; en els serveis a les empreses, ha passat de 100,3 a 88 dies, 12,3 dies menys i en els serveis a les persones el termini ha passat del 46,4 a 38,8 dies, una reducció de 7,6 dies.

Documents descarregables: